Przejdź do treści
Tytuł dokumentuSortuj Data zmianSortuj
ZGL Ochrona obiektów administrowanych przez ZGL w Mikołowie znajdujących się przy ul. Kolejowej 2, ul. K. Miarki 15, ul. Kard. Wyszyńskiego 13 oraz ul. Krawczyka 21 2013-11-28 15:26:54
ZSiPM Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby projektu Nowy wymiar przedszkola wsparcieedukacyjne i specjalistyczne szansą dla 12 mikołowskich przedszkoli współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2013-02-11 12:53:24
ZUK Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości do 33m3 2013-02-05 11:10:12
ZSiPM Świadczenie usług edukacyjnych polegających na zorganizowaniu i przeprowadzeniu zajęć dodatkowych w ramach projektu Indywidualizacja nauczania w klasach I - III szkół podstawowych 2013-02-05 11:08:41
ZSiPM Dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu na potrzeby projektu Indywidualizacja nauczania w klasach I - III szkół podstawowych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dostawa składa się z dwóch części dla szkoły wskazanej w nazwie zestawu. Część I - pomoce dydaktyczne Część II - Kserokopiarka wraz z tonerami , Laptop - 2 szt. 2013-02-05 11:07:20
MOSiR Dostawa gazu płynnego propan techniczny do Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej ŚOB w Mikołowie przy ul. Sosnowej 5. 2013-02-05 11:06:34
MOSiR Świadczenie usług fizycznej ochrony osób i mienia 2013-02-05 11:05:44
ZGL Bieżące remonty pustostanów mieszczących się w budynkach administrowanych przez ZGL w Mikołowie 2013-02-05 11:04:38
ZSiPM Prowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych z języka angielskiego oraz rytmiki dla dzieci z gminy Mikołów w wieku przedszkolnym w ramach projektu Nowy Wymiar Przedszkola - wsparciee dukacyjne i specjalistyczne szansą dla 12 mikołowskich przedszkoli 2013-01-15 08:08:45
ZSiPM Dowóz i odwóz dzieci oraz młodzieży Mikołowa do szkół i na basen. 2013-01-14 13:09:01
ZSIPM Świadczenie usług fizjoterapeutycznych w Przedszkolu nr 2 w Mikołowie w ramach projektu Nowy Wymiar Przedszkola - wsparcie edukacyjne i specjalistyczne szansą dla 12 mikołowskich przedszkoli 2013-01-14 13:07:17
ZUK Dostawa paliw płynnych 2013-01-14 13:06:42
ZSiPM Świadczenie usług oligofrenopedagoga w Przedszkolu nr 2 w Mikołowie w ramach projektu Nowy Wymiar Przedszkola-wsparcie edukacyjne i specjalistyczne szansą dla 12 mikołowskich przedszkoli. 2013-01-14 12:55:29
ZSiPM Świadczenie usług logopedycznych w ramach projektu Nowy Wymiar Przedszkola-wsparcie edukacyjne i specjalistyczne szansą dla 12 mikołowskich przedszkoli 2013-01-14 12:51:07
MDK Transport drogowy w zakresie przewozu osób autokarami turystycznymi powyżej 40 osób na terenie kraju i zagranicy w 2013 r. 2013-01-14 12:50:33
ZGL Prowadzenie całodobowego pogotowia awaryjnego w branży elektrycznej w budynkach administrowanych przez ZGL w Mikołowie. 2013-01-14 12:48:19
MOSiR Usługi transportowe - przewóz osób 2013-01-14 12:47:11
MOSiR Dostawa środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej, środków czyszczących, dezynfekujących oraz środków do pomiaru wody basenowej na potrzeby MOSiR w Mikołowie 2013-01-14 12:46:40
MDK Druk miesięcznika Gazeta Mikołowska 2013-01-14 12:45:28
ZUK Usługi transportu odpadów 2013-01-14 12:44:58

1 2 3 4 5