Przejdź do treści
Tytuł dokumentuSortuj Data zmianSortuj
PN 37/2012 Wykonanie podziału kosztorysów inwestorskich i przedmiarów na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa ul. Sadowej i łącznika do ul. Paprotek oraz ul. Świerkowej od ul. Plebiscytowej do ul. Bzów z drogą dojazdową do szkoły i łącznikiem do ul. Paprotek w Mikołowie 2013-03-12 11:55:58
PN 36/2012 Wykonanie chodnika wraz z poszerzeniem istniejącego tarasu na terenie działki nr 1940/76 zlokalizowanej przy pl. Harcerskim 1 w Mikołowie 2013-03-12 11:55:31
PN 35/2012 Dostawa materiałów na potrzeby realizacji kampanii promocyjno-edukacyjnej realizowanej w ramach projektu pn. Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie- etap II 2013-03-12 11:54:35
PN 34/2012 Termomodernizacja Przedszkola nr 2 - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w obiekcie Przedszkola nr 2 przy ul. Janasa 7 w Mikołowie 2013-03-12 11:53:50
PN 33/2012 Wykonanie dokumentacji projektowej budynku dla potrzeb OSP Kamionka wraz z przyłączami i uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę. 2013-03-12 11:53:00
PN 31/2012 Wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic i tablic kierunkowych do obiektów użyteczności publicznej. 2013-03-12 11:52:13
PN 32/2012 Zaprojektowanie pomnika Św. Wojciecha w Mikołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego 2013-03-12 11:51:37
ZSiPM Świadczenie usług edukacyjnych polegających na zorganizowaniu i przeprowadzeniu zajęć dodatkowych w ramach projektu Indywidualizacja nauczania w klasach I - III szkół podstawowych 2013-01-14 12:39:08
ZIM PN-42/U/2012/JRP Wykonanie systemu monitoringu sieci wodociągowo - kanalizacyjnej 2012-11-13 08:29:33
PN 28/2012 Przebudowa wybranych fragmentów dróg gminnych na terenie Mikołowa w 2012 r. -część II 2012-11-13 08:27:21
PN-27/2012 Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia na ulicy Miłej w Mikołowie. 2012-11-13 08:26:42
PN-26/2012 Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia na ulicy Kawalca w Mikołowie. 2012-11-13 08:26:11
PN 30/2012 Doposażenie 30 nowoutworzonych miejsc do opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech dla żłobka w Mikołowie. 2012-11-13 08:25:32
PN 21/2012 Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu pn. Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS) 2012-11-13 08:24:42
PN 29/2012 Termomodernizacja Przedszkola nr 2 - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w obiekcie Przedszkola nr 2 przy ul. Janasa 7 w Mikołowie 2012-11-13 08:24:06
PN 23/2012 Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia na ulicy Towarowej w Mikołowie. 2012-11-13 08:23:25
PN 16/2012 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Nowy Świat od nr 69 do ul. Wodnej i odcinka ul. Wodnej wraz z odwodnieniem i uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę w oparciu o ustawę Prawo budowlane 2012-11-13 08:22:57
PN 12/2012 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych przebudowy wjazdu głównego i budowy wjazdu bocznego dla Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie przy ul. Sosnowej 5 2012-11-13 08:22:27
PN 19/2012 Geodezyjne wydzielenie działek na terenie Gminy Mikołów 2012-11-13 08:21:59
PN 25/2012 Doposażenie 30 nowoutworzonych miejsc do opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech dla żłobka w Mikołowie o następujące elementy: I Urządzenia i przybory kuchenne dla kuchni mlecznej, sprzęt do przewożenia posiłków z kuchni centralnej oraz wyposażenie jadalni. II Meble i zabawki dla sal zabaw i sypialni wraz z montażem 2012-09-07 08:42:14

1 2