Przejdź do treści
Tytuł dokumentuSortuj Data zmianSortuj
Konsultacje społeczne dotyczące utworzenia nowej dzielnicy Mikołowa – Rety-Goj 2017-06-22 08:27:25
Konsultacje projektu Uchwały Rady Miejskiej Mikołowa  w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/134/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 kwietnia 2015 r.  w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mikołów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę przez właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2017-06-16 07:53:51
Konsultacje projektu Uchwały Rady Miejskiej Mikołowa  w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/401/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 15 marca 2016 r.  w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mikołów. 2017-06-16 07:48:45
Konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na modernizacji źródeł ciepła. 2017-06-12 11:26:30
Konsultacje społeczne dotyczące zmiany nazw ulic: 15 Grudnia, 22 Lipca, Osiedle XXX-lecia PRL, Mariana Buczka, Józefa Wieczorka, Jana Kawalca, Jana Rajcy, Jana Bluszcza, Oskara Langego 2017-04-25 13:18:49
Konsultacje społeczne z mieszkańcami w sprawie wejścia Gminy Mikołów w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim 2017-04-19 12:17:52
Konsultacje społeczne podstrategii pn. „Zintegrowana strategia rozwoju dla obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego” 2017-04-19 08:03:31