Przejdź do treści
Tytuł dokumentuSortuj Data zmianSortuj
Ogłoszenie o otwartym naborze Partnerów spoza sektora finansów publicznych do realizacji "Programu Rewitalizacji Społecznej w Gminie Mikołów" 2014-03-19 07:51:58
Ogłoszenie Burmistrza Mikołowa o naborze dwóch członków do Komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w konkursach na realizację zadań publicznych zlecanych przez Gminę Mikołów w 2014 roku 2013-12-20 13:36:55
Ogłoszenie Burmistrza Mikołowa o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości położonej pomiędzy ulicami: Krakowską i Sądową (działka 1461/75) 2013-12-12 08:37:58
Ogłoszenie Burmistrza Mikołowa o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości położonej pomiędzy ulicami: Krakowską i Sądową (działki 1459/75,1460/75) 2013-12-12 08:32:42
Ogłoszenie Burmistrza Mikołowa o przeznaczeniu do zbycia w drodze bezprzetargowej działka nr 1462/75 2013-12-12 08:27:50
Ogłoszenie Urzędu Miasta Mikołów o umieszczeniu numeru porządkowego nieruchomości. 2013-10-14 13:06:04
Ogłoszenie Burmistrza Miasta o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości położonej przy ul. Wschodniej 2013-09-26 10:26:17
Ogłoszenie Burmistrza Miasta o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości położonej przy ul. Fabrycznej działka nr 2930/12 2013-08-29 09:37:47
Odłoszenie Burmistrza Miasta o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie w rejonie ulic Braterskiej i Na Wzgórzu działka nr 1345/206 2013-08-29 09:37:02
Ogłoszenie Burmistrza Miasta o zbyciu nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Pszczelej działka nr 1699/122 2013-08-29 09:36:34
Obwieszczenie Burmistrza Mikołowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Mikołów z perspektywą do 2030 roku. 2013-01-17 15:07:40