Przejdź do treści
Tytuł dokumentuSortuj Data zmianSortuj
Sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej Bujakowa i Sołtysa za 2016 r 2017-08-02 13:34:00
Protokół z zebrania wiejskiego w Bujakowie z dnia 22.02.2017 roku 2017-08-02 13:32:12
Protokół nr 2 z posiedzenia Rady Sołeckiej Bujaków z dnia 28.04.2017 r. 2017-08-02 13:28:39
Protokół nr 1 z posiedzenia Rady Sołeckiej Bujaków z dnia 18.03.2017 r. 2017-07-20 12:28:03
Protokół nr 7 z posiedzenia Rady Sołeckiej Bujaków z dnia 17.12.2016 r. 2017-07-20 12:26:24
Protokół z zebrania wiejskiego w Bujakowie z dnia 03.02.2016 roku 2016-10-18 10:48:56
Protokół nr 6/2016 z posiedzenia Rady Sołeckiej Bujaków z dnia 19.09.2016 r. 2016-10-18 10:47:10
Protokół nr 5/2016 z posiedzenia Rady Sołeckiej Bujaków z dnia 3.06.2016 r. 2016-10-18 10:45:10
Protokół nr 4/2016 z posiedzenia Rady Sołeckiej Bujaków z dnia 27.04.2016 r. 2016-10-18 10:43:49
Protokół nr 3/2016 z posiedzenia Rady Sołeckiej Bujaków z dnia 30.03.2016 r. 2016-10-18 10:40:37
Protokół nr 2/2016 z posiedzenia Rady Sołeckiej Bujaków z dnia 16.02.2016 r. 2016-10-18 10:38:36
Protokół nr 1/2016 z posiedzenia Rady Sołeckiej Bujaków z dnia 30.01.2016 r. 2016-10-18 10:37:19
Protokół z posiedzenia Rady Sołeckiej Bujakowa z dnia 28.12.2015 r. 2016-03-01 08:49:37
Protokół z posiedzenia Rady Sołeckiej Bujakowa z dnia 15.10.2015 r. 2016-03-01 08:48:55
Sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej Bujakowa i Sołtysa za 2015 r 2015-10-15 10:44:40
Protokół z posiedzenia Rady Sołeckiej Bujakowa z dnia 24.07.2015 r 2015-10-15 10:43:45
Protokół nr z posiedzenia Rady Sołeckiej Bujaków z dnia 29.04.2015 2015-06-23 14:10:47
Protokół nr 01/2015 z posiedzenia Rady Sołeckiej Bujaków z dnia 27.02.2015 2015-04-17 13:14:18
Zebranie Wiejskie w Bujakowie - 12.01.2015 2015-03-10 09:13:33