Przejdź do treści
Tytuł dokumentuSortuj Data zmianSortuj
Protokół z kontroli nr 3/2017 przeprowadzonej przez Komisję RM Mikołowa nr 8 - Rewizyjną dotyczącej zadania: "Rozpatrzenie wątpliwości związanych z podpisaniem dokumentów pomiędzy gminą Mikołów a Związkiem Stowarzyszeń Śląski Ogród Botaniczny oraz Związkiem Stowarzyszeń Sląski Ogród Botaniczny a Golf Park Mikołów 2017-05-24 13:47:24
Prezentacja dotycząca przebiegu prac nad wnioskiem o utworzenie Związku Metropolitarnego w województwie śląskim przedstawiona na posiedzeniu Sesji RM w dniu 11.04.2017 r. 2017-04-13 14:45:15
Prezentacja dotycząca zintegrowanej strategii rozwoju dla obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2017-2025 przedstawiona na posiedzeniu Sesji RM w dniu 21.03.2017 r. 2017-04-13 14:30:27
Oświadczenie Rady Miejskiej Mikołowa skierowane do Burmistrza Mikołowa dotyczące wyjaśnień jego intymnych relacji z podwładną. 2017-03-08 13:09:57
Prezentacja dotycząca podstrategii ochrony środowiska naturalnego i wspierania efektywności wykorzystania zasobów na lata 2016 - 2032 2016-05-23 13:21:34
Prezentacja dotycząca gospodarowania mieniem gminy przedstawiona na Sesji RM w dniu 15.03.2016 r. 2016-03-22 08:24:01
Prezentacja dotycząca pozyskiwania środków unijnych na lata 2016-2020 przedstawiona na sesji RM w dniu 29.01.2016 r. 2016-02-01 14:45:32
Nagranie - XIII Sesja Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 października 2015 r. 2016-01-18 13:36:52
Prezentacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie, przedstawiona na Sesji RM w dniu 24.11.2015 r. 2015-12-01 14:02:21
Prezentacja firmy Aesco Group pn. "Program restrukturyzacji zadłużenia Miasta Mikołów w 2015 r.", przedstawiona na Sesji RM w dniu 27.10.2015 r. 2015-10-30 09:40:00
Prezentacja dotycząca mikołowskich inwestycji w 2015 roku, przedstawiona na Sesji RM w dniu 27.10.2015 roku 2015-10-28 10:26:12
Prezentacja Zakładu Gospodarki Lokalowej dotycząca informacji o gmninnym zasobie mieszkaniowym, przedstawiona na Sesji RM w dniu 29.09.2015 roku 2015-10-05 16:46:30
Protest Klubu Radnych GIP odnośnie otrzymanej odpowiedzi na wniosek Klubu w sprawie kontynuacji działań w zakresie budownictwa komunalnego i socjalnego 2015-09-21 10:25:44
Nagranie - XI Sesja Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 25 sierpnia 2015 r. 2015-09-08 07:41:38
Prezentacja Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie, przedstawiona na Sesji RM w dniu 25.08.2015 r. 2015-08-27 08:06:10
Prezentacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mikołowie, przedstawiona na Sesji RM w dniu 25.08.2015 r 2015-08-27 08:05:00
Nagranie - X Sesja Rady Miejskiej Mikołowa 30 czerwca 2015 r. 2015-08-11 12:45:37
Zarząd Śląskiej Izby Rolniczej na lata 2015-2019 2015-08-05 14:42:02
Radna Danuta Ratka zaprasza mieszkańców ulic Reta i Jasna na spotkanie w sprawie dróg 2015-07-14 10:06:09
Prezentacja Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie - ogród w mieście, miasto w ogrodzie, przedstawiona na Sesji RM w dniu 26.05.2015 roku 2015-06-30 10:29:45

1 2