Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Mikołów

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Menu podmiotowe
    Kierownictwo Urzędu Miasta (0)
        Burmistrz Mikołowa (1)
            Informacje różne (12)
            Pisma (13)
            Pytania i odpowiedzi (1)
            Informator Miesięczny (27)
            Sprawy (1)
            Budżet (2)
            Skargi na Burmistrza (1)
            Edukacja (0)
                Szkoły (1)
                Przedszkola (0)
        Zastępca Burmistrza Mikołowa (1)
        Zastępca Burmistrza Mikołowa (1)
        Sekretarz Miasta (1)
        Skarbnik Miasta (1)
    Urząd Miasta (0)
        Statut i Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego Mikołowa (1)
        Wydziały (0)
            Wydział Finansowy (1)
            Wydział Inwestycji, Utrzymania Infrastruktury i Usług Komunalnych (1)
                Referat Usług Komunalnych (1)
                Referat Wymiaru Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi (1)
                Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej (1)
                Główny Specjalista ds. Zabytków (1)
                Referat Inwestycji (1)
            Wydział Spraw Obywatelskich (1)
                Referat Spraw Obywatelskich (1)
                Referat Lokalowy i Dodatków Mieszkaniowych (1)
                Referat Ewidencji Działalnośi Gospodarczej (1)
            Wydział Ochrony Środowiska (1)
        USC (1)
        Straż Miejska (1)
        Biura (18)
        Administrator Bezpieczeństwa Informacji (1)
        Główny Specjalista (6)
        Stanowisko ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom (1)
        Audytor Wewnętrzny (1)
        Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych (1)
    Rada Miejska Mikołowa (1)
        Prezydium Rady Miejskiej Mikołowa (1)
        Radni (0)
            Kadencja 2014-2018 (1)
                Dyżury Radnych (1)
                Ewa Chmielorz (1)
                Sylwester Czarnota (1)
                Henryk Czich (1)
                Stanisława Hajduk-Bies (1)
                Krzysztof Jakubiec (1)
                Piotr Jurosz (1)
                Józef Kurtycz (1)
                Remigiusz Kuś (1)
                Danuta Ratka (1)
                Krzysztof Rogalski (1)
                Katarzyna Siruga (1)
                Iwona Spychała-Długosz (1)
                Piotr Stencel (1)
                Krystyna Świerkot (1)
                Eugeniusz Wycisło (1)
                Jan Wycisło (1)
                Krzysztof Żur (1)
                Agnieszka Fiola (1)
            Kadencja 2010-2014 (1)
        Plan Pracy (0)
            Kadencja 2014-2018 (0)
                Rok 2018 (1)
                Rok 2017 (1)
                Rok 2016 (1)
                Rok 2015 (1)
            Kadencja 2010-2014 (0)
                Rok 2014 (1)
                Rok 2013 (1)
                Rok 2012 (1)
                Rok 2011 (1)
        Sprawozdania z działalności komisji RM (1)
        Interpelacje (0)
            Kadencja 2014-2018 (71)
        Komisje Rady Miejskiej (1)
            Kadencja 2014-2018 (1)
                Komisja nr 1 ds. Samorządu (1)
                    Wnioski, postulaty i zapytania (12)
                Komisja nr 2 ds. Budżetu (1)
                    Wnioski, postulaty i zapytania (12)
                Komisja nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej (1)
                    Wnioski, postulaty i zapytania (9)
                Komisja nr 4 ds. Rozwoju Miasta (1)
                    Wnioski, postulaty i zapytania (16)
                Komisja nr 5 ds. Ochrony Środowiska (1)
                    Wnioski, postulaty i zapytania (12)
                Komisja nr 6 ds. Społecznych (1)
                    Wnioski, postulaty i zapytania (12)
                Komisja nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji (1)
                    Wnioski, postulaty i zapytania (9)
                Komisja nr 8 - Rewizyjna (1)
                    Wnioski, postulaty i zapytania (14)
                Komisja nr 9 - Statutowa (1)
                    Wnioski, postulaty i zapytania (9)
                Komisja nr 10 ds. Szkód Górniczych (1)
                    Wnioski, postulaty i zapytania (9)
                Doraźna Komisja nr 11 ds. Budżetu Obywatelskiego (1)
            Kadencja 2010-2014 (1)
                Komisja nr 1 ds. Samorządu (1)
                Komisja nr 2 ds. Budżetu (1)
                Komisja nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej (1)
                Komisja nr 4 ds. Rozwoju Miasta (1)
                Komisja nr 5 ds. Ochrony Środowiska (1)
                Komisja nr 6 - Społeczna (1)
                Komisja nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji (1)
                Komisja nr 8 - Rewizyjna (2)
                Komisja nr 9 - Statutowa (1)
                Komisja nr 10 ds. Szkód Górniczych (1)
        Projekty uchwał i sprawy kierowane na posiedzenia Komisji (0)
            Kadencja 2014-2018 (0)
                Rok 2018 (2)
                Rok 2017 (10)
                Rok 2016 (10)
                Rok 2015 (2)
                    Październik 2015 (1)
        Terminarz Komisji Rady Miejskiej (0)
            Kadencja 2014-2018 (0)
                Rok 2018 (2)
                Rok 2017 (11)
                Rok 2016 (12)
                Rok 2014 (1)
                Rok 2015 (11)
        Zawiadomienia o sesji (0)
            Kadencja 2014-2018 (0)
                Rok 2018 (2)
                Rok 2017 (12)
                Rok 2016 (10)
                Rok 2015 (12)
                Rok 2014 (3)
            Kadencja 2010-2014 (0)
                Rok 2014 (9)
                Rok 2013 (11)
                Rok 2012 (11)
                Rok 2011 (5)
        Uchwały (0)
            Kadencja 2014-2018 (0)
                Rok 2018 (13)
                Rok 2017 (154)
                Rok 2016 (193)
                Rok 2015 (356)
                Rok 2014 (22)
            Kadencja 2010-2014 (0)
                Rok 2014 (278)
                Rok 2013 (351)
                Rok 2012 (324)
                Rok 2011 (222)
                Rok 2010 (27)
        Protokoły z sesji (0)
            Kadencja 2014-2018 (0)
                Rok 2017 (11)
                Rok 2016 (10)
                Rok 2015 (12)
                Rok 2014 (3)
            Kadencja 2010-2014 (0)
                Rok 2014 (9)
                Rok 2013 (12)
                Rok 2012 (11)
                Rok 2011 (11)
                Rok 2010 (3)
        Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej Mikołowa (0)
            Kadencja 2014-2018 (1)
                Komisja RM Nr 1 ds. Samorządu (22)
                Komisja RM Nr 2 ds. Budżetu (24)
                Komisja RM Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej (24)
                Komisja RM Nr 4 ds. Rozwoju Miasta (26)
                Komisja RM Nr 5 ds. Ochrony Środowiska (23)
                Komisja RM Nr 6 ds. Społecznych (24)
                Komisja RM Nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji (23)
                Komisja RM Nr 8 - Rewizyjna (34)
                Komisja RM Nr 9 - Statutowa (18)
                Komisja RM Nr 10 ds. Szkód Górniczych (15)
        Aktualności (26)
        Wnioski, postulaty i zapytania z sesji (0)
            Kadencja 2014-2018 (18)
        Kluby Radnych w kadencji 2014-2018 (1)
        Sesje Rady Miasta Mikołów (1)
    Jednostki organizacyjne (0)
        Centrum Integracji Społecznej (1)
        Dzienny Dom Pomocy (1)
        Instytut Mikołowski (1)
        Miejska Biblioteka Publiczna (1)
        Miejski Dom Kultury (1)
        Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (1)
        Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (1)
        Zakład Gospodarki Lokalowej (1)
        Zakład Inżynierii Miejskiej (1)
        Zakład Usług Komunalnych (1)
        Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie (1)
        Żłobek Miejski (1)
        Szkoła Podstawowa nr 1 (1)
        Szkoła Podstawowa nr 10 (1)
        Szkoła Podstawowa nr 6 (1)
        Szkoła Podstawowa nr 12 (1)
        Szkoła Podstawowa nr 3 (1)
        Szkoła Podstawowa nr 4 (1)
        Szkoła Podstawowa nr 5 (1)
        Szkoła Podstawowa nr 7 (1)
        Szkoła Podstawowa nr 8 (1)
        Zespół Szkolno-Przedszkolny (Szkoła Podstawowa nr 11 i Przedszkole nr 13) (1)
        Przedszkole nr 1 (1)
        Przedszkole nr 2 (1)
        Przedszkole nr 3 (1)
        Przedszkole nr 4 (1)
        Przedszkole nr 5 (1)
        Przedszkole nr 6 (1)
        Przedszkole nr 8 (1)
        Przedszkole nr 9 (1)
        Przedszkole nr 10 (1)
        Przedszkole nr 11 (1)
        Przedszkole nr 12 (1)
    Jednostki pomocnicze sołectwa, dzielnica (1)
        Protokoły, wnioski, postulaty i zapytania z zebrań sołeckich (0)
            Borowa Wieś (22)
            Bujaków (19)
            Mokre (8)
            Paniowy (19)
            Śmiłowice (24)
            dzielnica Kamionka (11)

Menu przedmiotowe
    Jak załatwić sprawę w Urzędzie Miasta (0)
        Dowody osobiste (4)
        Karta Mieszkańca Gminy Mikołów (1)
        Działalność gospodarcza (1)
            działalność (7)
            alkohole (4)
        Małżeństwa, narodziny, zgony (17)
        Meldunki (5)
        Mieszkanie (4)
        Planowanie przestrzenne, podziały (5)
        Podatki i opłaty lokalne (8)
        Opłaty, czynsze (4)
        Opłata za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi (1)
        Ochrona środowiska (1)
            Dotacje (1)
            Zgłoszenia (3)
            Wnioski (5)
        Sprawy drogowe (5)
        Stypendia (1)
        Pozostałe (1)
        Usługi Komunalne (1)
            odpady komunalne i nieczystości ciekłe (3)
            transport (2)
            zwierzęta (2)
        Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (1)
        Zgromadzenia (1)
        Straż Miejska (3)
        Inicjatywa Lokalna (1)
    Zamówienia publiczne (0)
        Gmina Mikołów (10)
        Tryby nieprzetargowe (11)
    Zamówienia publiczne - zakończone (0)
        Rok 2018 (2)
        Rok 2017 (71)
        Rok 2016 (46)
            Tryby nieprzetargowe (3)
        Rok 2015 (1)
            Jednostki organizacyjne (59)
            Gmina Mikołów (55)
            Jednostki organizacyjne (42)
            Tryby nieprzetargowe (2)
        Rok 2014 (0)
            Gmina Mikołów (76)
            Jednostki organizacyjne (27)
            Tryby nieprzetargowe (18)
        Rok 2013 (0)
            Gmina Mikołów (58)
            Jednostki organizacyjne (63)
            Tryby nieprzetargowe (6)
        Rok 2012 (0)
            Gmina Mikołów (36)
            Jednostki organizacyjne (89)
            Tryby nieprzetargowe (9)
        Rok 2011 (0)
            Gmina Mikołów (35)
            Jednostki organizacyjne (61)
            Tryby nieprzetargowe (3)
    Przetargi w oparciu o Kodeks Cywilny (0)
        Rok 2017 (7)
        Rok 2016 (10)
        Rok 2015 (41)
        Rok 2014 (70)
        Rok 2013 (45)
        Rok 2012 (22)
    Oferty pracy (0)
        Rok 2017 (0)
            zakończone (19)
        Rok 2016 (0)
            zakończone (19)
        Rok 2015 (0)
            Jednostki Organizacyjne (14)
            Urząd Miasta (0)
                zakończone (18)
        Rok 2014 (0)
            Jednostki Organizacyjne (9)
            Urząd Miasta (0)
                zakończone (12)
        Rok 2013 (0)
            Jednostki Organizacyjne (13)
            Urząd Miasta (6)
        Rok 2012 (0)
            Jednostki organizacyjne (20)
            Urząd Miasta (11)
        Rok 2011 (0)
            Jednostki organizacyjne (0)
                rok 2011 (13)
            Urząd Miasta (3)
    Dialog Techniczny (0)
        Rok 2016 (1)
        Rok 2015 (2)
    Dialog konkurencyjny (0)
        Rok 2016 (2)
    Przetargi ustne nieograniczone (0)
        Rok 2018 (5)
        Rok 2017 (25)
        Rok 2016 (37)
        Rok 2015 (45)
        Rok 2014 (54)
        Rok 2013 (47)
        rok 2011 (9)
        Rok 2012 (17)
    Oferty organizacji pozarządowych (0)
        Rok 2017 (11)
        Rok 2016 (8)
        Rok 2015 (2)
        Rok 2014 (5)
        Rok 2013 (4)
        Rok 2012 (0)
        Rok 2011 (5)
    Konkursy (0)
        2018 (7)
        2017 (12)
        Rok 2016 (15)
        Rok 2015 (10)
        Rok 2014 (6)
        Rok 2013 (10)
        Rok 2012 (9)
        Rok 2011 (1)
    Uchwały, Zarządzenia Burmistrza (0)
        Uchwały (0)
            Kadencja 2014-2018 (0)
                Rok 2017 (155)
                Rok 2016 (193)
                Rok 2015 (355)
                Rok 2014 (22)
            Kadencja 2010-2014 (0)
                Rok 2014 (282)
                Rok 2013 (351)
                Rok 2012 (325)
                Rok 2011 (223)
                Rok 2010 (27)
        Zarządzenia Burmistrza (0)
            Kadencja 2014-2018 (0)
                Rok 2018 (13)
                Rok 2017 (437)
                Rok 2016 (429)
                Rok 2015 (651)
                Rok 2014 (27)
            Kadencja 2010-2014 (0)
                Rok 2014 (540)
                Rok 2013 (675)
                Rok 2012 (638)
                Rok 2011 (350)
    Akty Prawne (1)
    Wybory i Referenda (0)
        Wybory uzupełniające do samorządu 2016 (10)
        Wybory Sejm i Senat 2015 (4)
        Referendum Ogólnokrajowe 6.09.2015 (3)
        Wybory Prezydenta 2015 (3)
        Wybory Samorządowe 2014 (22)
        Wybory uzupełniające do Senatu 2014 (2)
        Parlament Europejski 2014 (4)
        Wybory uzupełniające do Senatu 2013 (3)
        Wybory 2011 Sejm i Senat (5)
    Oświadczenia majątkowe (0)
        Urząd Miasta (0)
            Za rok 2016 (11)
            Za rok 2014 (14)
            Za rok 2015 (12)
            Rozpoczęcie kadencji 2014 (3)
            Koniec kadencji 2014 (1)
            Za rok 2013 (12)
            Za rok 2012 (12)
            Za rok 2011 (12)
            Za rok 2010 (11)
        Radni (0)
            Za rok 2016 (21)
            Za rok 2015 (21)
            Za rok 2014 (22)
            Rozpoczęcie kadencji 2014 (21)
            Koniec kadencji 2014 (21)
            Za rok 2013 (21)
            Za rok 2012 (21)
            Za rok 2011 (21)
            Za rok 2010 (21)
        Pracownicy jednostek organizacyjnych (0)
            Za rok 2016 (43)
            Za rok 2015 (45)
            Za rok 2014 (40)
            Za rok 2013 (40)
            Za rok 2012 (40)
            Za rok 2011 (38)
            Za rok 2010 (39)
    Ochrona środowiska (1)
        Wnioski (13)
        Decyzje (14)
        Postanowienia (5)
        Projekty: strategie, plany, programy (5)
        Polityki, strategie, plany, programy (4)
        Raporty (3)
        Prognozy (4)
        Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko (4)
        Zgłoszenia (8)
        Konkursy (1)
    Budżet (0)
        Budżet na 2016 (2)
        Budżet na 2015 (2)
    Sprawozdania (0)
        finansowe (24)
        inne (9)
        Sprawozdania budżetowe (3)
        Sprawozdania z operacji finansowych (3)
        Sprawozdania z wykonania budżetu (8)
    Opinie RIO (0)
        Rok 2018 (2)
        Rok 2017 (6)
        Rok 2016 (2)
        Rok 2015 (3)
        Rok 2014 (4)
        Rok 2013 (7)
        Rok 2012 (7)
        rok 2011 (4)
    Petycje (0)
        Rok 2016 (1)
    Korespondencja Elektroniczna (1)
    Udostępnienie Informacji Publicznej (1)
    Ponowne wykorzystanie informacji (1)
    Planowanie przestrzenne (0)
        Studium (1)
        Plan zagospodarowania przestrzennego (10)
    Ogłoszenia, Informacje, Obwieszczenia (0)
        Rok 2018 (4)
        Rok 2017 (25)
        Rok 2016 (14)
        Rok 2015 (32)
        Rok 2014 (10)
        Rok 2013 (11)
        Rok 2012 (1)
    Plany i programy (0)
        Projekty programów (8)
        Programy (19)
        Plany (2)
    Konsultacje społeczne (0)
        Rok 2018 (1)
        Rok 2017 (14)
        Rok 2016 (12)
        Rok 2015 (7)
    Wykaz udzielonych ulg (0)
        Za rok 2016 (1)
        Za rok 2015 (1)
        Za rok 2014 (1)
        Za rok 2013 (1)
        Za rok 2012 (1)
        Za rok 2011 (1)
    Wykazy, ewidencje, rejestry (19)
    Tablica Ogłoszeń (26)
    Logo Mikołów (1)
    Konkurs na Hejnał Mikołowa (1)
    Rada Seniorów (1)
    Inicjatywa Lokalna (0)
        Rok 2017 (1)
    Interpretacja przepisów prawa podatkowego (0)
        Rok 2017 (1)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij