Przejdź do treści
Tytuł dokumentuSortuj Data zmianSortuj
UCHWAŁA NR XV/378/2015 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mikołowa - Centrum przy ul. Górniczej 2016-01-22 10:07:37
UCHWAŁA NR XV/379/2015 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania składu stałych komisji Rady Miejskiej Mikołowa 2016-01-22 10:06:56
UCHWAŁA NR XV/377/2015 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mikołowa - Paniowy przy ul. 15 Grudnia i Krętej 2016-01-22 10:06:41
UCHWAŁA NR XV/376/2015 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mikołowa - Paniowy przy ul. Krętej 2016-01-22 10:06:16
UCHWAŁA NR XV/375/2015 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mikołowa – Borowa Wieś przy ul. Oświęcimskiej 2016-01-22 10:05:59
UCHWAŁA NR XV/374/2015 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mikołowa dla terenu Reta, Reta Śmiłowicka w rejonie ul. Reta Śmiłowicka II 2016-01-22 10:05:24
UCHWAŁA NR XV/373/2015 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mikołowa - Paniowy przy ul. Mokierskiej i Zagrodowej 2016-01-22 10:05:07
UCHWAŁA NR XV/372/2015 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mikołowa – Centrum przy ul. Młyńskiej 2016-01-22 10:04:52
UCHWAŁA NR XV/371/2015 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mikołowa – Borowa Wieś przy ul. Kukułczej 2016-01-22 10:04:24
UCHWAŁA NR XV/370/2015 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mikołowa – Borowa Wieś przy ul. Równoległej 2016-01-22 10:03:40
UCHWAŁA NR XV/369/2015 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mikołowa – Bujaków przy ul. Hutniczej 2016-01-22 10:03:17
UCHWAŁA NR XV/368/2015 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/134/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mikołów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę przez właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2016-01-22 10:03:07
UCHWAŁA NR XV/367/2015 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mikołów 2016-01-22 10:02:52
UCHWAŁA NR XV/366/2015 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zawierania porozumień pomiędzy Gminą Mikołów a innymi Gminami i Miastami , dotyczących pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii kościołów i związków wyznaniowych, wpisanych do Rejestru kościołów i związków wyznaniowych, prowadzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz kościołów i związków wyznaniowych działających na podstawie odrębnych ustaw 2016-01-22 10:02:30
UCHWAŁA NR XV/365/2015 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Śląskiego w roku 2016 2016-01-22 10:01:48
UCHWAŁA NR XV/364/2015 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Śląskiego w roku 2016 2016-01-22 10:01:36
UCHWAŁA NR XIV/363/2015 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Mikołowskiemu 2016-01-22 10:01:25
UCHWAŁA NR XV/362/2015 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie finansowego wsparcia Policji 2016-01-22 10:00:38
UCHWAŁA NR XV/361/2015 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Mikołowskiemu 2016-01-22 10:00:24
UCHWAŁA NR XV/360/2015 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Mikołowskiemu 2016-01-22 09:59:57

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1017 18