Przejdź do treści
Tytuł dokumentuSortuj Data zmianSortuj
Odpowiedź na interpelacje Stanisławy Hajduk-Bies w sprawie pogarszającej się estetyki Miasta 2016-05-17 11:53:47
Odpowiedź na Interpelacje Radnej Krystyny Świerkot w imieniu mieszkańców ul. Wrzosowej i Jaśminów o poważne potraktowanie problemu w/w dróg 2016-02-10 12:37:33
Odpowiedź na Interpelacje Katarzyny Siruga w sprawie pisma z dnia 2.11.2015(L.dz. ZE1.5141.27.2015MD) dotyczącego interpelacji w sprawie rozliczeń ciepłej wody na osiedlu Adama Mickiewicza 2015-12-23 10:07:41
Interpelacja Henryka Czicha w sprawie obniżenia dotacji dla instytucji kultury w Mikołowie na rok 2016 2015-12-23 08:38:40
Odpowiedź na Interpelacje Ewy Chmielorz w sprawie mieszkańców ulicy Fitelberga, Wierzbowa, Jaskółcza o wykonanie nowego podłączenia istniejącej na tym terenie instalacji wodociągowej z wykonanym w tym roku wodociągiem przy ul. 22 Lipca 2015-12-17 07:36:08
Odpowiedź na Interpelacje Stanisławy Hajduk-Bies w sprawie wątpliwości związanych z podpisaniem dokumentów mających wpływ na finanse gminy - umowa użyczenia pomiędzy Gminą Mikołów a Związkiem Stowarzyszeń Śląski Ogród Botaniczny (BGM1.6850.7.2015, z dnia 30.09.2015) oraz - porozumienie pomiędzy Śląskim Ogrodem Botanicznym a Golf Park 2015-12-17 07:35:31
Interpelacja Ewy Chmielorz w sprawie podjęcia działań oraz zabezpieczenia środków finansowych na przebudowę ul. Górnej 2015-12-04 08:46:24
Interpelacja Katarzyny Syryjczyk-Słomska w sprawie przejęcia działki prywatnego właściciela leżącej w pasie drogi na ul. Kowalskiej 2015-12-04 08:08:00
Odpowiedź na Interpelację Radnej Stanisławy Hajduk-Bies w sprawie realizacji pola golfowego 2015-11-18 14:48:59
Odpowiedź na Interpelacje Radnego Piotra Jurosz w sprawie remontu sieci kanalizacyjnej oraz nawierzchni drogi ulicy Dąbrowskiego 2015-11-18 13:00:12
Odpowiedź na interpelację Katarzyny Siruga w sprawie rozliczania cen ciepłej wody. 2015-11-06 07:58:05
Odpowiedź na interpelację Radnego Stanisława Michalskiego w sprawie nowych terenów rolniczych 2015-10-20 11:53:20
Odpowiedź na Interpelację Piotra Stencel w sprawie dokonania pilnych oględzin drzew rosnących przy drogach i domach mieszkalnych 2015-09-02 11:22:56
Odpowiedź na Interpelację Eugeniusza Wycisło w sprawie parkingu pomiędzy Białym Domkiem a Starostwem Powiatowym 2015-07-29 11:34:14
Odpowiedź na interpelację Radnej Katarzyny Siruga w sprawie nadzoru nad pracami remontowo-budowlanymi w zaobach gminnych na terenie os. Mickiewicza 2015-07-29 10:41:57
Odpowiedź na interpelację Radnej Iwony Spychała-Długosz w sprawie niedrożności odcinka kanalizacji deszczowej i studzienki w skarpie przy ul. Podleskiej 2015-06-09 13:11:40
Odpowiedź na interpelację Radnej Stanisławy Hajduk-Bies w sprawie pomocy mikołowskiej OSP. 2015-06-09 11:39:06
Odpowiedź na interpelację Radnej Katarzyny Świerkot w sprawie wydatków w roku 2015 na 4 organizacje 2015-05-22 12:52:30
Odpowiedź na interpelację Radnej Krystyny Świerkot z zapytaniem dlaczego budynek po byłym żłobku nie może być zagospodarowany na potrzeby Senioralnego Centrum Integracji Pokoleń 2015-05-20 11:33:05
Odpowiedź na interpelację Radnego Krzysztofa Żur w sprawie modernizacji monitoringu wokół Zespołu Szkół nr 2 w Borowej Wsi 2015-05-20 11:11:11

1 2 3 4