Przejdź do treści
Tytuł dokumentuSortuj Data zmianSortuj
Interpelacja radnego Krzysztofa Rogalskiego dotycząca kosztów związanych ze zmianą zieleni miejskiej na terenie Mikołowa. 2016-10-05 07:40:24
Interpelacja radnego Krzysztofa Jakubca dotycząca harmonogramu zakończenia rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 4 oraz terminu uzupełnienia środków, a także wdrożenia programu budowy sali gimnastycznej. 2016-09-12 07:47:52
Odpowiedź na Interpelacje radnej Ewy Chmielorz w sprawie podjęcia działań zmierzających do zakończenia budowy dróg w rejonie osiedla Goj 2016-09-06 08:47:35
Odpowiedź na Interpelacje radnej Ewy Chmielorz w sprawie przebudowy ul. Górnej 2016-09-06 08:46:47
Odpowiedź na Interpelacje radnej Ewy Chmielorz w sprawie poprawy ciśnienia wody w rejonie ul. Łącznej i ulic przyległych 2016-09-06 08:46:04
Interpelacja Stanisławy Hajduk-Bies w sprawie dojazdu do przedszkola nr 8 w Mikołowie 2016-09-05 08:20:56
Odpowiedź na interpelacje Stanisławy Hajduk-Bies w sprawie pogarszającej się estetyki Miasta 2016-05-17 11:53:47
Odpowiedź na Interpelacje Radnej Krystyny Świerkot w imieniu mieszkańców ul. Wrzosowej i Jaśminów o poważne potraktowanie problemu w/w dróg 2016-02-10 12:37:33
Odpowiedź na Interpelacje Katarzyny Siruga w sprawie pisma z dnia 2.11.2015(L.dz. ZE1.5141.27.2015MD) dotyczącego interpelacji w sprawie rozliczeń ciepłej wody na osiedlu Adama Mickiewicza 2015-12-23 10:07:41
Interpelacja Henryka Czicha w sprawie obniżenia dotacji dla instytucji kultury w Mikołowie na rok 2016 2015-12-23 08:38:40
Odpowiedź na Interpelacje Ewy Chmielorz w sprawie mieszkańców ulicy Fitelberga, Wierzbowa, Jaskółcza o wykonanie nowego podłączenia istniejącej na tym terenie instalacji wodociągowej z wykonanym w tym roku wodociągiem przy ul. 22 Lipca 2015-12-17 07:36:08
Odpowiedź na Interpelacje Stanisławy Hajduk-Bies w sprawie wątpliwości związanych z podpisaniem dokumentów mających wpływ na finanse gminy - umowa użyczenia pomiędzy Gminą Mikołów a Związkiem Stowarzyszeń Śląski Ogród Botaniczny (BGM1.6850.7.2015, z dnia 30.09.2015) oraz - porozumienie pomiędzy Śląskim Ogrodem Botanicznym a Golf Park 2015-12-17 07:35:31
Interpelacja Ewy Chmielorz w sprawie podjęcia działań oraz zabezpieczenia środków finansowych na przebudowę ul. Górnej 2015-12-04 08:46:24
Interpelacja Katarzyny Syryjczyk-Słomska w sprawie przejęcia działki prywatnego właściciela leżącej w pasie drogi na ul. Kowalskiej 2015-12-04 08:08:00
Odpowiedź na Interpelację Radnej Stanisławy Hajduk-Bies w sprawie realizacji pola golfowego 2015-11-18 14:48:59
Odpowiedź na Interpelacje Radnego Piotra Jurosz w sprawie remontu sieci kanalizacyjnej oraz nawierzchni drogi ulicy Dąbrowskiego 2015-11-18 13:00:12
Odpowiedź na interpelację Katarzyny Siruga w sprawie rozliczania cen ciepłej wody. 2015-11-06 07:58:05
Odpowiedź na interpelację Radnego Stanisława Michalskiego w sprawie nowych terenów rolniczych 2015-10-20 11:53:20
Odpowiedź na Interpelację Piotra Stencel w sprawie dokonania pilnych oględzin drzew rosnących przy drogach i domach mieszkalnych 2015-09-02 11:22:56
Odpowiedź na Interpelację Eugeniusza Wycisło w sprawie parkingu pomiędzy Białym Domkiem a Starostwem Powiatowym 2015-07-29 11:34:14

1 2 3