Przejdź do treści
Tytuł dokumentuSortuj Data zmianSortuj
Interpelacja Ewy Chmielorz w sprawie podjęcia działań oraz zabezpieczenia środków finansowych na przebudowę ul. Górnej 2015-12-04 08:46:24
Interpelacja Henryka Czicha w sprawie obniżenia dotacji dla instytucji kultury w Mikołowie na rok 2016 2015-12-23 08:38:40
Interpelacja Katarzyny Syryjczyk-Słomska w sprawie przejęcia działki prywatnego właściciela leżącej w pasie drogi na ul. Kowalskiej 2015-12-04 08:08:00
Interpelacja Klubu Radnych "Wspólnie dla dobra mieszkańców" dot. szczegółowego wyjaśnienia na jakiej podstawie prawnej zostały zawarte przez gminę Mikołów poszczególne umowy 2016-11-23 09:36:46
Interpelacja Klubu Radnych "Wspólnie dla dobra mieszkańców" i radnego Krzysztofa Jakubca w sprawie konsekwencji publicznego oświadczenia Burmistrza Miasta 2017-02-15 09:44:34
Interpelacja Klubu Radnych "Wspólnie dla dobra mieszkańców" w sprawie powołania nowej dzielnicy miasta - Rety 2016-11-16 13:58:56
Interpelacja Klubu Radnych "Wspólnie dla dobra mieszkańców" w sprawie stanowiska Klubu na temat nieudzielania głosu mieszkańcom na sesji 2016-10-26 12:38:58
Interpelacja Przewodniczącego Rady Michała Rupika w sprawie zamontowania poręczy i podjazdu na stopniach schodów prowadzących do mieszkania na os. Grunwaldzkim 2017-02-15 09:48:07
Interpelacja radnego Krzysztofa Jakubca dotycząca harmonogramu zakończenia rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 4 oraz terminu uzupełnienia środków, a także wdrożenia programu budowy sali gimnastycznej. 2016-09-12 07:47:52
Interpelacja radnego Krzysztofa Jakubca w sprawie wprowadzenia do budżetu miasta Mikołowa na rok 2017 zadania pn. "Budowa sal gimnastycznych dla SP 5, SP 4, SP 12 i ZESPOŁU SZKÓŁ nr 3". 2016-11-21 11:01:14
Interpelacja radnego Krzysztofa Rogalskiego dotycząca kosztów związanych ze zmianą zieleni miejskiej na terenie Mikołowa. 2016-10-05 07:40:24
Interpelacja radnego Krzysztofa Rogalskiego w sprawie zabezpieczenia w budżecie miasta Mikołów na 2017 rok środków finansowych na budowę wodociągu przy ul. Solnej. 2016-12-06 10:29:15
Interpelacja Radnego Sylwestra Czarnoty w sprawie uruchomienia na terenie dworca autobusowego toalet publicznych. 2015-02-09 09:06:35
Interpelacja Radnego Sylwestra Czarnoty w sprawie wymiany nawierzchni drogowej na odcinku od ulicy Bromboszcza poprzez 30-lecia aż do Zawilców. 2015-01-21 08:19:57
Interpelacja Radnego Sylwestra Czarnoty w sprawie zamieszczenia lustra drogowego u zbiegu ulic Górniczej i Żwirki i Wigury. 2015-01-21 08:19:29
Interpelacja Radnej Danuty Ratka w sprawie umieszczenia w planie budżetu remontu dróg w dzielnicy Reta. 2015-01-21 08:18:18
Interpelacja radnej Katarzyny Syryjczyk - Słomskiej w sprawie wprowadzenia do MPZP dla terenu oznaczonego jako 301UR/P zapisów ograniczających zlokalizowanie na nim inwestycji znacząco oddziałujących na środowisko oraz warunkujących uruchomienie inwestycji obligatoryjnym opracowaniem oceny oddziaływania na środowisko 2017-02-22 13:30:04
Interpelacja Radnej Katarzyny Syryjczyk-Słomska w sprawie realizacji w 2015 zadania inwestycyjego "Przebudowa ul. Nowy Świat od nr 69-81 i Wodnej od nr 16-34 wraz z odwodnieniem" 2015-01-21 08:20:49
Interpelacja radnej Krystyny Świerkot w sprawie poprawy bezpieczeństwa przy ul. Skotnica 2016-10-26 12:35:36
Interpelacja Radnej Stanisławy Hajduk-Bies dotycząca zastrzeżeń w kwestii zalecanej aktywności instytucji państwowych na facebooku oraz konieczności opracowania zasad funkcjonowania instytucji w mediach społecznościowych. 2015-02-09 09:00:52

1 2 3