Przejdź do treści
Tytuł dokumentuSortuj Data zmianSortuj
Interpelacja Radnej Stansławy Hajduk-Bies dotycząca obscenicznej , wulgarnej reklamy klubu nocnego Casanowa, w Mikołowie-Kamionce 2015-01-21 08:18:02
Interpelacja Radnej Danuty Ratka w sprawie umieszczenia w planie budżetu remontu dróg w dzielnicy Reta. 2015-01-21 08:18:18
Interpelacja Radnego Sylwestra Czarnoty w sprawie zamieszczenia lustra drogowego u zbiegu ulic Górniczej i Żwirki i Wigury. 2015-01-21 08:19:29
Interpelacja Radnego Sylwestra Czarnoty w sprawie wymiany nawierzchni drogowej na odcinku od ulicy Bromboszcza poprzez 30-lecia aż do Zawilców. 2015-01-21 08:19:57
Interpelacja Radnej Katarzyny Syryjczyk-Słomska w sprawie realizacji w 2015 zadania inwestycyjego "Przebudowa ul. Nowy Świat od nr 69-81 i Wodnej od nr 16-34 wraz z odwodnieniem" 2015-01-21 08:20:49
Interpelacja Radnej Stanisławy Hajduk-Bies dotycząca zastrzeżeń w kwestii zalecanej aktywności instytucji państwowych na facebooku oraz konieczności opracowania zasad funkcjonowania instytucji w mediach społecznościowych. 2015-02-09 09:00:52
Interpelacja Radnego Sylwestra Czarnoty w sprawie uruchomienia na terenie dworca autobusowego toalet publicznych. 2015-02-09 09:06:35
Odpowiedź na interpelację Radnej Stanisławy Hajduk-Bies dotycząca praktyki niszczenia drzew, poprzez ich nadmiernie przycinanie. 2015-04-10 09:38:29
Odpowiedź na interpelację Radnej Katarzyny Siruga w sprawie różnic w ilości pomiaru wody pomiędzy wodomierzem zbiorczym a wodomierzami lokatorów na os. Mickiewicza 2015-05-20 09:05:16
Odpowiedź na interpelację Radnego Krzysztofa Żur w sprawie modernizacji monitoringu wokół Zespołu Szkół nr 2 w Borowej Wsi 2015-05-20 11:11:11
Odpowiedź na interpelację Radnej Krystyny Świerkot z zapytaniem dlaczego budynek po byłym żłobku nie może być zagospodarowany na potrzeby Senioralnego Centrum Integracji Pokoleń 2015-05-20 11:33:05
Odpowiedź na interpelację Radnej Katarzyny Świerkot w sprawie wydatków w roku 2015 na 4 organizacje 2015-05-22 12:52:30
Odpowiedź na interpelację Radnej Stanisławy Hajduk-Bies w sprawie pomocy mikołowskiej OSP. 2015-06-09 11:39:06
Odpowiedź na interpelację Radnej Iwony Spychała-Długosz w sprawie niedrożności odcinka kanalizacji deszczowej i studzienki w skarpie przy ul. Podleskiej 2015-06-09 13:11:40
Odpowiedź na interpelację Radnej Katarzyny Siruga w sprawie nadzoru nad pracami remontowo-budowlanymi w zaobach gminnych na terenie os. Mickiewicza 2015-07-29 10:41:57
Odpowiedź na Interpelację Eugeniusza Wycisło w sprawie parkingu pomiędzy Białym Domkiem a Starostwem Powiatowym 2015-07-29 11:34:14
Odpowiedź na Interpelację Piotra Stencel w sprawie dokonania pilnych oględzin drzew rosnących przy drogach i domach mieszkalnych 2015-09-02 11:22:56
Odpowiedź na interpelację Radnego Stanisława Michalskiego w sprawie nowych terenów rolniczych 2015-10-20 11:53:20
Odpowiedź na interpelację Katarzyny Siruga w sprawie rozliczania cen ciepłej wody. 2015-11-06 07:58:05
Odpowiedź na Interpelacje Radnego Piotra Jurosz w sprawie remontu sieci kanalizacyjnej oraz nawierzchni drogi ulicy Dąbrowskiego 2015-11-18 13:00:12

1 2 3 4