Przejdź do treści
Tytuł dokumentuSortuj Data zmianSortuj
Interpelacja Przewodniczącego Rady Michała Rupika w sprawie zamontowania poręczy i podjazdu na stopniach schodów prowadzących do mieszkania na os. Grunwaldzkim 2017-02-15 09:48:07
Interpelacja radnej Katarzyny Syryjczyk - Słomskiej w sprawie wprowadzenia do MPZP dla terenu oznaczonego jako 301UR/P zapisów ograniczających zlokalizowanie na nim inwestycji znacząco oddziałujących na środowisko oraz warunkujących uruchomienie inwestycji obligatoryjnym opracowaniem oceny oddziaływania na środowisko 2017-02-15 09:46:27
Interpelacja Klubu Radnych "Wspólnie dla dobra mieszkańców" i radnego Krzysztofa Jakubca w sprawie konsekwencji publicznego oświadczenia Burmistrza Miasta 2017-02-15 09:44:34
Interpelacja radnego Krzysztofa Rogalskiego w sprawie zabezpieczenia w budżecie miasta Mikołów na 2017 rok środków finansowych na budowę wodociągu przy ul. Solnej. 2016-12-06 10:29:15
Interpelacja Klubu Radnych "Wspólnie dla dobra mieszkańców" dot. szczegółowego wyjaśnienia na jakiej podstawie prawnej zostały zawarte przez gminę Mikołów poszczególne umowy 2016-11-23 09:36:46
Interpelacja radnego Krzysztofa Jakubca w sprawie wprowadzenia do budżetu miasta Mikołowa na rok 2017 zadania pn. "Budowa sal gimnastycznych dla SP 5, SP 4, SP 12 i ZESPOŁU SZKÓŁ nr 3". 2016-11-21 11:01:14
Interpelacja Klubu Radnych "Wspólnie dla dobra mieszkańców" w sprawie powołania nowej dzielnicy miasta - Rety 2016-11-16 13:58:56
Interpelacja Klubu Radnych "Wspólnie dla dobra mieszkańców" w sprawie stanowiska Klubu na temat nieudzielania głosu mieszkańcom na sesji 2016-10-26 12:38:58
Interpelacja radnej Krystyny Świerkot w sprawie poprawy bezpieczeństwa przy ul. Skotnica 2016-10-26 12:35:36
Interpelacja radnej Stanisławy Hajduk-Bies w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa na ulicach Mikołowa w godzinach wieczornych 2016-10-20 10:45:03
Interpelacja radnego Krzysztofa Rogalskiego dotycząca kosztów związanych ze zmianą zieleni miejskiej na terenie Mikołowa. 2016-10-05 07:40:24
Interpelacja radnego Krzysztofa Jakubca dotycząca harmonogramu zakończenia rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 4 oraz terminu uzupełnienia środków, a także wdrożenia programu budowy sali gimnastycznej. 2016-09-12 07:47:52
Odpowiedź na Interpelacje radnej Ewy Chmielorz w sprawie podjęcia działań zmierzających do zakończenia budowy dróg w rejonie osiedla Goj 2016-09-06 08:47:35
Odpowiedź na Interpelacje radnej Ewy Chmielorz w sprawie przebudowy ul. Górnej 2016-09-06 08:46:47
Odpowiedź na Interpelacje radnej Ewy Chmielorz w sprawie poprawy ciśnienia wody w rejonie ul. Łącznej i ulic przyległych 2016-09-06 08:46:04
Interpelacja Stanisławy Hajduk-Bies w sprawie dojazdu do przedszkola nr 8 w Mikołowie 2016-09-05 08:20:56
Odpowiedź na interpelacje Stanisławy Hajduk-Bies w sprawie pogarszającej się estetyki Miasta 2016-05-17 11:53:47
Odpowiedź na Interpelacje Radnej Krystyny Świerkot w imieniu mieszkańców ul. Wrzosowej i Jaśminów o poważne potraktowanie problemu w/w dróg 2016-02-10 12:37:33
Odpowiedź na Interpelacje Katarzyny Siruga w sprawie pisma z dnia 2.11.2015(L.dz. ZE1.5141.27.2015MD) dotyczącego interpelacji w sprawie rozliczeń ciepłej wody na osiedlu Adama Mickiewicza 2015-12-23 10:07:41
Interpelacja Henryka Czicha w sprawie obniżenia dotacji dla instytucji kultury w Mikołowie na rok 2016 2015-12-23 08:38:40

1 2 3