Przejdź do treści
Tytuł dokumentuSortuj Data zmianSortuj
Interpelacja radnej Stanisławy Hajduk-Bies w sprawie organizacji służb porządkowych w dni wolne 2017-11-16 12:09:24
Interpelacja radnego Krzysztofa Rogalskiego w sprawie przeprowadzenia naprawy dróg w sołectwie Paniowy w roku bieżącym 2017-11-07 09:40:41
Interpelacja radnej Ewy Chmielorz dotycząca interwencji w sprawie wycinki drzew i suchych nadłamanych gałęzi drzewostanu przy ul. Górnej i. ul. Wojska Polskiego 2017-11-06 08:46:13
Interpelacja radnej Ewy Chmielorz w sprawie budowy nawierzchni dróg ul. Na Stoku, części ul. Podgórnej, ul. Kosów 2017-10-25 11:44:28
Interpelacja radnego Krzysztofa Rogalskiego w sprawie budowy chodnika wzdłuż ul. Przelotowej 2017-10-25 11:41:07
Interpelacja radnego Krzysztofa Rogalskiego w sprawie wykonania wodociągu na ul. Solnej 2017-10-25 11:39:19
Interpelacja radnego Józefa Kurtycza w sprawie remontu ul. Pszczyńskiej 2017-10-17 09:41:57
Interpelacja radnego Henryka Czicha w sprawie remontu ul. Wschodniej 2017-10-02 15:17:27
Interpelacja radnego Krzysztofa Żura w sprawie naprawy nawierzchni drogi ulicy bocznej od ul. Równoległej 2017-10-02 15:14:42
Interpelacja radnego Józefa Kurtycza w sprawie remontu ul. Działkowców. 2017-08-30 11:55:59
Interpelacja radnego Krzysztofa Jakubca  w sprawie budowy kanalizacji ulic: Poziomkowa, Wiosenna, Jagodowa 2017-08-02 11:19:47
Interpelacja radnego Eugeniusza Wycisło dotycząca wzajemnych zobowiązań gminy Mikołów, firmy AUCHAN, inwestora osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Reta Śmiłowicka oraz innych, aktualnych zobowiązań wzajemnych gminy i inwestorów dużych inwestycji na terenie naszego miasta. 2017-07-31 16:20:23
Interpelacja Klubu Radnych "Wspólnie Dla Dobra Mieszkańców" dotycząca zwiększenia składki na ZS ŚOB 2017-07-18 13:59:11
Interpelacja Radnej Stanisłwy Hajduk-Bies dotycząca nieprawidłowości występujących przy podpisaniu umowy pomiędzy Gminą a Stowarzyszeniem AKS Mikołów. 2017-07-18 13:23:51
Interpelacja radnej Krystyny Świerkot dotycząca wpisania do planu budżetu na 2018 rok zadania inwestycyjnego pn. remont drogi na odcinku od ul. Dołowej do ul. Krakowskiej 2017-05-24 08:50:47
Interpelacja Klubu Radnych "Wspólnie dla dobra mieszkańców" w sprawie informacji prasowych Burmistrza 2017-05-19 08:32:55
Interpelacja radnej Ewy Chmielorz w imieniu mieszkańców Sołectwa Mokre - rodziców dzieci nieprzyjętych do przedszkola nr 10 2017-05-18 10:29:11
Interpelacja radnej Krystyny Świerkot w związku z publicznym oskarżeniem na sesji Rady Miasta w dniu 21.03.2017r. 2017-04-27 11:12:23
Interpelacja Przewodniczącego Rady Michała Rupika w sprawie organizacji wizji lokalnej na os. Grunwaldzkim 2017-04-25 15:17:12
Interpelacja radnej Stanisławy Hajduk-Bies w sprawie informowania i konsultowania z radnymi planów i projektów dotyczących miasta 2017-04-12 13:21:27

1 2 3 4