Przejdź do treści
Tytuł dokumentuSortuj Data zmianSortuj
Interpelacja radnej Krystyny Świerkot dotycząca wpisania do planu budżetu na 2018 rok zadania inwestycyjnego pn. remont drogi na odcinku od ul. Dołowej do ul. Krakowskiej 2017-05-24 08:50:47
Interpelacja Klubu Radnych "Wspólnie dla dobra mieszkańców" w sprawie informacji prasowych Burmistrza 2017-05-19 08:32:55
Interpelacja radnej Ewy Chmielorz w imieniu mieszkańców Sołectwa Mokre - rodziców dzieci nieprzyjętych do przedszkola nr 10 2017-05-18 10:29:11
Interpelacja radnej Krystyny Świerkot w związku z publicznym oskarżeniem na sesji Rady Miasta w dniu 21.03.2017r. 2017-04-27 11:12:23
Interpelacja Przewodniczącego Rady Michała Rupika w sprawie organizacji wizji lokalnej na os. Grunwaldzkim 2017-04-25 15:17:12
Interpelacja radnej Stanisławy Hajduk-Bies w sprawie informowania i konsultowania z radnymi planów i projektów dotyczących miasta 2017-04-12 13:21:27
Interpelacja Klubu Radnych "Wspólnie dla dobra mieszkańców" w sprawie planowanej eksploatacji górniczej Kompanii Węglowej złoża Śmiłowice oraz organizacji spotkania w tym temacie 2017-03-29 11:36:27
Interpelacja radnej Agnieszki Fioli dotycząca etapu prac nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie sołectwa Bujaków 2017-03-28 09:15:48
Interpelacja Klubu Radnych "Wspólnie dla dobra mieszkańców" i radnego Krzysztofa Jakubca w sprawie konsekwencji publicznego oświadczenia Burmistrza Miasta 2017-03-22 14:07:45
Interpelacja radny Sylwester Czarnota w sprawie remontu placu zabaw w Przedszkolu nr 9 im. Królewny Śnieżki w Mikołowie 2017-03-22 14:01:45
Interpelacja radnego Krzysztofa Rogalskiego w sprawie zmiany źródła zasilania wodą gospodarstw domowych znajdujących się na terenach objętych źródłem Rusinów 2017-03-22 13:37:57
Interpelacja Przewodniczącego Rady Michała Rupika w sprawie zamontowania poręczy i podjazdu na stopniach schodów prowadzących do mieszkania na os. Grunwaldzkim 2017-03-02 09:52:16
Interpelacja radnej Katarzyny Syryjczyk - Słomskiej w sprawie wprowadzenia do MPZP dla terenu oznaczonego jako 301UR/P zapisów ograniczających zlokalizowanie na nim inwestycji znacząco oddziałujących na środowisko oraz warunkujących uruchomienie inwestycji obligatoryjnym opracowaniem oceny oddziaływania na środowisko 2017-02-22 13:30:04
Interpelacja radnego Krzysztofa Rogalskiego w sprawie zabezpieczenia w budżecie miasta Mikołów na 2017 rok środków finansowych na budowę wodociągu przy ul. Solnej. 2016-12-06 10:29:15
Interpelacja Klubu Radnych "Wspólnie dla dobra mieszkańców" dot. szczegółowego wyjaśnienia na jakiej podstawie prawnej zostały zawarte przez gminę Mikołów poszczególne umowy 2016-11-23 09:36:46
Interpelacja radnego Krzysztofa Jakubca w sprawie wprowadzenia do budżetu miasta Mikołowa na rok 2017 zadania pn. "Budowa sal gimnastycznych dla SP 5, SP 4, SP 12 i ZESPOŁU SZKÓŁ nr 3". 2016-11-21 11:01:14
Interpelacja Klubu Radnych "Wspólnie dla dobra mieszkańców" w sprawie powołania nowej dzielnicy miasta - Rety 2016-11-16 13:58:56
Interpelacja Klubu Radnych "Wspólnie dla dobra mieszkańców" w sprawie stanowiska Klubu na temat nieudzielania głosu mieszkańcom na sesji 2016-10-26 12:38:58
Interpelacja radnej Krystyny Świerkot w sprawie poprawy bezpieczeństwa przy ul. Skotnica 2016-10-26 12:35:36
Interpelacja radnej Stanisławy Hajduk-Bies w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa na ulicach Mikołowa w godzinach wieczornych 2016-10-20 10:45:03

1 2 3