Przejdź do treści
Tytuł dokumentuSortuj Data zmianSortuj
Interpelacja radnego Józefa Kurtycza w sprawie remontu ul. Pszczyńskiej 2017-10-17 09:41:57
Interpelacja radnego Henryka Czicha w sprawie remontu ul. Wschodniej 2017-10-02 15:17:27
Interpelacja radnego Krzysztofa Żura w sprawie naprawy nawierzchni drogi ulicy bocznej od ul. Równoległej 2017-10-02 15:14:42
Interpelacja radnego Józefa Kurtycza w sprawie remontu ul. Działkowców. 2017-08-30 11:55:59
Interpelacja radnego Krzysztofa Jakubca  w sprawie budowy kanalizacji ulic: Poziomkowa, Wiosenna, Jagodowa 2017-08-02 11:19:47
Interpelacja radnego Eugeniusza Wycisło dotycząca wzajemnych zobowiązań gminy Mikołów, firmy AUCHAN, inwestora osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Reta Śmiłowicka oraz innych, aktualnych zobowiązań wzajemnych gminy i inwestorów dużych inwestycji na terenie naszego miasta. 2017-07-31 16:20:23
Interpelacja Klubu Radnych "Wspólnie Dla Dobra Mieszkańców" dotycząca zwiększenia składki na ZS ŚOB 2017-07-18 13:59:11
Interpelacja Radnej Stanisłwy Hajduk-Bies dotycząca nieprawidłowości występujących przy podpisaniu umowy pomiędzy Gminą a Stowarzyszeniem AKS Mikołów. 2017-07-18 13:23:51
Interpelacja radnej Krystyny Świerkot dotycząca wpisania do planu budżetu na 2018 rok zadania inwestycyjnego pn. remont drogi na odcinku od ul. Dołowej do ul. Krakowskiej 2017-05-24 08:50:47
Interpelacja Klubu Radnych "Wspólnie dla dobra mieszkańców" w sprawie informacji prasowych Burmistrza 2017-05-19 08:32:55
Interpelacja radnej Ewy Chmielorz w imieniu mieszkańców Sołectwa Mokre - rodziców dzieci nieprzyjętych do przedszkola nr 10 2017-05-18 10:29:11
Interpelacja radnej Krystyny Świerkot w związku z publicznym oskarżeniem na sesji Rady Miasta w dniu 21.03.2017r. 2017-04-27 11:12:23
Interpelacja Przewodniczącego Rady Michała Rupika w sprawie organizacji wizji lokalnej na os. Grunwaldzkim 2017-04-25 15:17:12
Interpelacja radnej Stanisławy Hajduk-Bies w sprawie informowania i konsultowania z radnymi planów i projektów dotyczących miasta 2017-04-12 13:21:27
Interpelacja Klubu Radnych "Wspólnie dla dobra mieszkańców" w sprawie planowanej eksploatacji górniczej Kompanii Węglowej złoża Śmiłowice oraz organizacji spotkania w tym temacie 2017-03-29 11:36:27
Interpelacja radnej Agnieszki Fioli dotycząca etapu prac nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie sołectwa Bujaków 2017-03-28 09:15:48
Interpelacja Klubu Radnych "Wspólnie dla dobra mieszkańców" i radnego Krzysztofa Jakubca w sprawie konsekwencji publicznego oświadczenia Burmistrza Miasta 2017-03-22 14:07:45
Interpelacja radny Sylwester Czarnota w sprawie remontu placu zabaw w Przedszkolu nr 9 im. Królewny Śnieżki w Mikołowie 2017-03-22 14:01:45
Interpelacja radnego Krzysztofa Rogalskiego w sprawie zmiany źródła zasilania wodą gospodarstw domowych znajdujących się na terenach objętych źródłem Rusinów 2017-03-22 13:37:57
Interpelacja Przewodniczącego Rady Michała Rupika w sprawie zamontowania poręczy i podjazdu na stopniach schodów prowadzących do mieszkania na os. Grunwaldzkim 2017-03-02 09:52:16

1 2 3 4