Przejdź do treści
Tytuł dokumentuSortuj Data zmianSortuj
Uchwała nr XXVI/587/2017 z dnia 14.02.2017 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej 2017-02-24 09:37:22
Uchwała nr XXVI/586/2017 z dnia 14.02.2017 w sprawie skargi na Burmistrza Mikołowa 2017-02-24 09:34:32
Uchwała nr XXVI/585/2017 z dnia 14.02.2017 w sprawie uchylenia uchwały nr XX/471/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 czerwca 2016 r. 2017-02-24 09:29:08
Uchwała nr XXVI/584/2017 z dnia 14.02.2017 w sprawie przyjęcia dokumentu „Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2016-2020 z perspektywą do 2022 roku” 2017-02-24 09:25:53
Uchwała nr XXVI/583/2017 z dnia 14.02.2017 w sprawie wprowadzenia "Programu Karty Mieszkańca Gminy Mikołów" 2017-02-24 09:22:05
Uchwała nr XXVI/582/2017 z dnia 14.02.2017 w sprawie nadania imienia placowi 2017-02-24 09:17:29
Uchwała nr XXVI/581/2017 z dnia 14.02.2017 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mikołowa – Borowa Wieś przy ul. Buczka II 2017-02-24 09:05:51
Uchwała nr XXVI/574/2017 z dnia 14.02.2017 w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok 2017-02-24 09:02:08
Uchwała nr XXVI/580/2017 z dnia 14.02.2017 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Bluszcza 2017-02-24 09:01:15
Uchwała nr XXVI/579/2017 z dnia 14.02.2017 w sprawie zezwolenia na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Mikołów 2017-02-24 08:45:39
Uchwała nr XXVI/578/2017 z dnia 14.02.2017 w sprawie dopłat do 1 m3 wody i 1 m3 odprowadzanych ścieków wynikających z taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mikołów 2017-02-24 08:34:37
Uchwała nr XXVI/577/2017 z dnia 14.02.2017 w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikołowie 2017-02-24 08:32:24
Uchwała nr XXVI/576/2017 z dnia 14.02.2017 w sprawie udzielania pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu 2017-02-24 08:28:57
Uchwała nr XXVI/575/2017 z dnia 14.02.2017 w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok 2017-02-24 08:26:43
Uchwała nr XXVI/573/2017 z dnia 14.02.2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 2017-02-24 08:15:30