Przejdź do treści
Tytuł dokumentuSortuj Data zmianSortuj
Uchwała nr XXXI/637/2017 z dnia 23.05.2017 w sprawie skargi na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie 2017-05-31 08:52:18
Uchwała nr XXXI/636/2017 z dnia 23.05.2017 w sprawie nazwy ulicy w Mikołowie 2017-05-31 08:50:37
Uchwała nr XXXI/635/2017 z dnia 23.05.2017 w sprawie zmiany nazwy ulic oraz osiedla w Mikołowie 2017-05-31 08:48:46
Uchwała nr XXXI/634/2017 z dnia 23.05.2017 w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym dla publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołów 2017-05-31 08:46:34
Uchwała nr XXXI/633/2017 z dnia 23.05.2017 w sprawie określenia kryteriów oraz przyznania określonej liczby punktów i określenia niezbędnych dokumentów potwierdzających ich spełnienie w postępowaniu rekrutacyjnym do przyjęcia kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołów 2017-05-31 08:42:40
Uchwała nr XXXI/632/2017 z dnia 23.05.2017 w sprawie zmiany uchwały nr XII/276/2015 Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie Statutu Miasta Mikołowa 2017-05-31 08:35:43
Uchwała nr XXXI/631/2017 z dnia 23.05.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Zakładu Usług Komunalnych w Mikołowie 2017-05-31 08:33:38
Uchwała nr XXXI/630/2017 z dnia 23.05.2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących utworzenia nowej jednostki pomocniczej - dzielnicy Reta-Goj 2017-05-31 08:30:11
Uchwała nr XXXI/629/2017 z dnia 23.05.2017 w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 2017-05-31 08:28:01
Uchwała nr XXXI/628/2017 z dnia 23.05.2017 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 - 2028 2017-05-31 08:25:52
Uchwała nr XXXI/627/2017 z dnia 23.05.2017 w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok 2017-05-31 08:22:32
Uchwała nr XXXI/626/2017 z dnia 23.05.2017 w sprawie powołania Rady Seniorów w Mikołowie oraz nadania jej statutu 2017-05-31 08:22:22
Uchwała nr XXIX/619/2017 z dnia 25.04.2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla obszaru położonego przy ul. Sosnowej 2017-05-30 13:34:20
Uchwała nr XXX/625/2017 z dnia 8.05.2017 w sprawie wyrażenia opinii w sprawie wejścia Gminy Mikołów w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim 2017-05-10 08:20:08
Uchwała nr XXIX/624/2017 z dnia 25.04.2017 w sprawie wniosku o przeprowadzenie ponownego audytu mającego na celu określenie rentowności KWK „Krupiński" w Suszcu 2017-05-05 08:43:11
Uchwała nr XXIX/623/2017 z dnia 25.04.2017 w sprawie podjęcia działań związanych z przygotowaniem budżetu obywatelskiego na rok 2018 2017-05-05 08:40:39
Uchwała nr XXIX/622/2017 z dnia 25.04.2017 w sprawie zezwolenia na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Mikołów 2017-05-05 08:37:33
Uchwała nr XXIX/621/2017 z dnia 25.04.2017 w sprawie przeznaczenia do zbycia udziału w nieruchomości położonej w Cieszynie przy ul. Gołębiej 4 2017-05-05 08:24:28
Uchwała nr XXIX/620/2017 z dnia 25.04.2017 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. ks. Górka 46 2017-05-05 08:21:09
Uchwała nr XXIX/618/2017 z dnia 25.04.2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień dotyczących kierowania osób do uczestnictwa w zajęciach realizowanych w Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie 2017-05-05 08:16:52

1 2 3 4