Przejdź do treści
Tytuł dokumentuSortuj Data zmianSortuj
Uchwała nr XXVIII/611/2017 z dnia 11.04.2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Mikołów, dotyczących wejścia Gminy Mikołów w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim 2017-04-12 14:18:46
Uchwała nr XXVII/610/2017 z dnia 21.03.2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania składu stałych komisji Rady Miejskiej Mikołowa 2017-03-28 13:30:51
Uchwała nr XXVII/609/2017 z dnia 21.03.2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu 2017-03-28 13:28:02
Uchwała nr XXVII/608/2017 z dnia 21.03.2017 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku 2018 2017-03-28 13:24:13
Uchwała nr XXVII/607/2017 z dnia 21.03.2017 w sprawie uchylenia części Uchwały NR XX/473/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 czerwca 2016 r. 2017-03-28 13:20:02
Uchwała nr XXVII/606/2017 z dnia 21.03.2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy ulic: 15 Grudnia, 22 Lipca, Osiedle XXX-lecia PRL, Mariana Buczka, Józefa Wieczorka, Jana Kawalca, Jana Rajcy, Jana Bluszcza, Oskara Langego 2017-03-28 13:17:45
Uchwała nr XXVII/605/2017 z dnia 21.03.2017 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Jodłowej 2017-03-28 13:11:51
Uchwała nr XXVII/604/2017 z dnia 21.03.2017 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Długiej 2017-03-28 13:08:57
Uchwała nr XXVII/603/2017 z dnia 21.03.2017 w sprawie zezwolenia na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Mikołów 2017-03-28 12:55:56
Uchwała nr XXVII/601/2017 z dnia 21.03.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od tych opłat, a także trybu ich pobierania 2017-03-28 12:48:24
Uchwała nr XXVII/600/2017 z dnia 21.03.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie 2017-03-28 12:45:13
Uchwała nr XXVII/599/2017 z dnia 21.03.2017 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 11 w Mikołowie 2017-03-28 12:40:59
Uchwała nr XXVII/598/2017 z dnia 21.03.2017 w sprawie określenia kryteriów oraz przyznania określonej liczby punktów i określenia niezbędnych dokumentów potwierdzających ich spełnienie w postępowaniu rekrutacyjnym do przyjęcia kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołów 2017-03-28 12:25:39
Uchwała nr XXVII/597/2017 z dnia 21.03.2017 w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym dla publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołów 2017-03-28 12:22:01
Uchwała nr XXVII/596/2017 z dnia 21.03.2017 zmieniająca Uchwałę nr XXIV/549/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi prawnej dla jednostek organizacyjnych Gminy Mikołów oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi 2017-03-28 12:19:39
Uchwała nr XXVII/595/2017 z dnia 21.03.2017 zmieniająca Uchwałę nr XXI/501/2016 z dnia 30.08.2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołów oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi 2017-03-28 12:15:57
Uchwała nr XXVII/594/2017 z dnia 21.03.2017 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Mikołów dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli oraz dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Mikołów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 2017-03-28 12:11:49
Uchwała nr XXVII/593/2017 z dnia 21.03.2017 w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych 2017-03-28 12:07:47
Uchwała nr XXVII/592/2017 z dnia 21.03.2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 2017-03-28 12:04:31
Uchwała nr XXVII/591/2017 z dnia 21.03.2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu 2017-03-28 12:02:05

1 2