Przejdź do treści
Tytuł dokumentuSortuj Data zmianSortuj
Uchwała XXXIV/675/2017 z dnia 19.09.2017 w sprawie skargi na Burmistrza Mikołowa 2017-09-26 08:31:39
Uchwała XXXIV/674/2017 z dnia 19.09.2017 w sprawie skargi na Burmistrza Mikołowa 2017-09-26 08:28:56
Uchwała XXXIV/673/2017 z dnia 19.09.2017 w sprawie zmiany nazwy osiedla w Mikołowie 2017-09-26 08:25:57
Uchwała XXXIV/672/2017 z dnia 19.09.2017 w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej nr 10 im. Jerzego Kukuczki w Mikołowie 2017-09-26 08:22:23
Uchwała XXXIV/671/2017 z dnia 19.09.2017 w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie 2017-09-26 08:19:34
Uchwała XXXIV/670/2017 z dnia 19.09.2017 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 - 2028 2017-09-26 08:02:12
Uchwała XXXIV/669/2017 z dnia 19.09.2017 w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok 2017-09-26 07:58:37
Uchwała XXXIV/668/2017 z dnia 19.09.2017 w sprawie uchylenia załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/654/2017 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2017 i przyjęcia skorygowanego załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/654/2017 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2017 2017-09-26 07:54:07
Uchwała XXXIV/667/2017 z dnia 19.09.2017 w sprawie uchylenia załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/640/2017 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2017 i przyjęcia skorygowanego załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/640/2017 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2017 2017-09-26 07:50:14
Uchwała XXXIII/658/2017 z dnia 29.08.2017 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Mikołów na lata 2017 - 2019 2017-09-19 07:57:06
Uchwała XXXIII/666/2017 z dnia 29.08.2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Gliwickiej i Rety Śmiłowickiej w Mikołowie 2017-09-05 14:34:24
Uchwała XXXIII/665/2017 z dnia 29.08.2017 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej 2017-09-05 14:31:28
Uchwała XXXIII/664/2017 z dnia 29.08.2017 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3 Maja 2017-09-05 14:28:50
Uchwała XXXIII/663/2017 z dnia 29.08.2017 w sprawie zmiany Uchwały nr XXV/568/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi w zakresie zamówień publicznych dla jednostek organizacyjnych Gminy Mikołów oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi 2017-09-05 14:24:53
Uchwała XXXIII/662/2017 z dnia 29.08.2017 w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV/548/2016 zmieniającej Uchwałę nr XXI/501/2016 w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołów oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi 2017-09-05 14:21:43
Uchwała XXXIII/661/2017 z dnia 29.08.2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Statutu Dziennego Domu Pomocy w Mikołowie 2017-09-05 14:19:39
Uchwała XXXIII/660/2017 z dnia 29.08.2017 w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/626/2017 Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie powołania Rady Seniorów w Mikołowie oraz nadania jej statutu 2017-09-05 14:07:45
Uchwała XXXIII/659/2017 z dnia 29.08.2017 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Mikołów na lata 2017–2020 2017-09-05 13:31:38
Uchwała XXXIII/657/2017 z dnia 29.08.2017 w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Mikołów i jej jednostkom budżetowym, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100,00 złotych 2017-09-05 13:27:10
Uchwała XXXIII/656/2017 z dnia 29.08.2017 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Mikołów instrumentem płatniczym 2017-09-05 13:25:20

1 2 3 4 5 6