Przejdź do treści
Tytuł dokumentuSortuj Data zmianSortuj
Uchwała nr XXX/625/2017 z dnia 8.05.2017 w sprawie wyrażenia opinii w sprawie wejścia Gminy Mikołów w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim 2017-05-10 08:20:08
Uchwała nr XXIX/624/2017 z dnia 25.04.2017 w sprawie wniosku o przeprowadzenie ponownego audytu mającego na celu określenie rentowności KWK „Krupiński" w Suszcu 2017-05-05 08:43:11
Uchwała nr XXIX/623/2017 z dnia 25.04.2017 w sprawie podjęcia działań związanych z przygotowaniem budżetu obywatelskiego na rok 2018 2017-05-05 08:40:39
Uchwała nr XXIX/622/2017 z dnia 25.04.2017 w sprawie zezwolenia na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Mikołów 2017-05-05 08:37:33
Uchwała nr XXIX/621/2017 z dnia 25.04.2017 w sprawie przeznaczenia do zbycia udziału w nieruchomości położonej w Cieszynie przy ul. Gołębiej 4 2017-05-05 08:24:28
Uchwała nr XXIX/620/2017 z dnia 25.04.2017 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. ks. Górka 46 2017-05-05 08:21:09
Uchwała nr XXIX/619/2017 z dnia 25.04.2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla obszaru położonego przy ul. Sosnowej 2017-05-05 08:18:42
Uchwała nr XXIX/618/2017 z dnia 25.04.2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień dotyczących kierowania osób do uczestnictwa w zajęciach realizowanych w Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie 2017-05-05 08:16:52
Uchwała nr XXIX/617/2017 z dnia 25.04.2017 w sprawie podjęcia przez Rząd działań wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce 2017-05-05 08:13:55
Uchwała nr XXIX/616/2017 z dnia 25.04.2017 w sprawie Statutu Dziennego Domu Pomocy w Mikołowie 2017-05-05 08:11:07
Uchwała nr XXIX/615/2017 z dnia 25.04.2017 w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2017-05-05 08:08:23
Uchwała nr XXIX/614/2017 z dnia 25.04.2017 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 - 2028 2017-05-05 08:05:55
Uchwała nr XXIX/613/2017 z dnia 25.04.2017 w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok 2017-05-05 08:02:30
Uchwała nr XXIX/612/2017 z dnia 25.04.2017 w sprawie przyjęcia dokumentu "Zintegrowana strategia rozwoju dla obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2017-2025" 2017-05-05 07:58:10
Uchwała nr XXVI/587/2017 z dnia 14.02.2017 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej 2017-04-26 14:08:36
Uchwała nr XXVIII/611/2017 z dnia 11.04.2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Mikołów, dotyczących wejścia Gminy Mikołów w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim 2017-04-12 14:18:46
Uchwała nr XXVII/610/2017 z dnia 21.03.2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania składu stałych komisji Rady Miejskiej Mikołowa 2017-03-28 13:30:51
Uchwała nr XXVII/609/2017 z dnia 21.03.2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu 2017-03-28 13:28:02
Uchwała nr XXVII/608/2017 z dnia 21.03.2017 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku 2018 2017-03-28 13:24:13
Uchwała nr XXVII/607/2017 z dnia 21.03.2017 w sprawie uchylenia części Uchwały NR XX/473/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 czerwca 2016 r. 2017-03-28 13:20:02

1 2 3