Przejdź do treści
Tytuł dokumentuSortuj Data zmianSortuj
Uchwała XXXV/676/2017 z dnia 24.10.2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym gminy Mikołów na lata 2018-2022 2017-11-07 15:25:27
Uchwała XXXV/685/2017 z dnia 24.10.2017 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Korfantego 2017-11-07 14:59:22
Uchwała XXXV/684/2017 z dnia 24.10.2017 w sprawie przeznaczenia do zbycia działki położonej w Mikołowie przy ul. Modrzewiowej 2017-11-07 14:57:22
Uchwała XXXV/683/2017 z dnia 24.10.2017 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Modrzewiowej 2017-11-07 12:00:12
Uchwała XXXV/682/2017 z dnia 24.10.2017 w sprawie zezwolenia na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Mikołów 2017-11-07 11:56:54
Uchwała XXXV/681/2017 z dnia 24.10.2017 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Mikołów dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli oraz dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Mikołów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 2017-11-07 11:53:55
Uchwała XXXV/680/2017 z dnia 24.10.2017 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Mikołów 2017-11-07 11:51:53
Uchwała XXXV/679/2017 z dnia 24.10.2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok 2017-11-07 11:50:01
Uchwała XXXV/678/2017 z dnia 24.10.2017 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 - 2028 2017-11-07 11:46:56
Uchwała XXXV/677/2017 z dnia 24.10.2017 w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok 2017-11-07 11:46:48
Uchwała XXXIV/675/2017 z dnia 19.09.2017 w sprawie skargi na Burmistrza Mikołowa 2017-09-26 08:31:39
Uchwała XXXIV/674/2017 z dnia 19.09.2017 w sprawie skargi na Burmistrza Mikołowa 2017-09-26 08:28:56
Uchwała XXXIV/673/2017 z dnia 19.09.2017 w sprawie zmiany nazwy osiedla w Mikołowie 2017-09-26 08:25:57
Uchwała XXXIV/672/2017 z dnia 19.09.2017 w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej nr 10 im. Jerzego Kukuczki w Mikołowie 2017-09-26 08:22:23
Uchwała XXXIV/671/2017 z dnia 19.09.2017 w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie 2017-09-26 08:19:34
Uchwała XXXIV/670/2017 z dnia 19.09.2017 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 - 2028 2017-09-26 08:02:12
Uchwała XXXIV/669/2017 z dnia 19.09.2017 w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok 2017-09-26 07:58:37
Uchwała XXXIV/668/2017 z dnia 19.09.2017 w sprawie uchylenia załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/654/2017 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2017 i przyjęcia skorygowanego załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/654/2017 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2017 2017-09-26 07:54:07
Uchwała XXXIV/667/2017 z dnia 19.09.2017 w sprawie uchylenia załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/640/2017 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2017 i przyjęcia skorygowanego załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/640/2017 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2017 2017-09-26 07:50:14
Uchwała XXXIII/658/2017 z dnia 29.08.2017 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Mikołów na lata 2017 - 2019 2017-09-19 07:57:06

1 2 3 4 5 6