Przejdź do treści

Informacja o dostępności Biuletynu z lat poprzednich

Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miasta Mikołów

UM Mikołów

Urząd Miasta Mikołowa

Rynek 16, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 324 85 00
fax: (32) 324 84 00
e-mail:um@mikolow.eu

Urząd Miasta
NIP: 635-10-02-915
REGON: 000527227
NUTS (NTS): 5.24.33.08.02.1

Gmina Mikołów
NIP: 635-18-05-347
REGON: 276257630

Nr konta bankowego do wpłat, opłat:
Mikołowski Bank Spółdzielczy
w Mikołowie
87 8436 0003 0000 0000 0071 0325

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Mikołowski Bank Spółdzielczy 
w Mikołowie
29 8436 0003 0000 0000 0071 0787

godziny urzędowania:
poniedziałek od 730 do 1700
od wtorku do czwartku od 730 do 1530
piątek 730 do 1400

Biuro Podawcze
Rynek 16, pok. nr 1, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 324 85 01, 324 84 02
e-mail: um@mikolow.eu

godziny urzędowania:
poniedziałek od 730 do 1700
od wtorku do czwartku od 730 do 1530
piątek 730 do 1400

Biuro Burmistrzów
Rynek 16, 43-190 Mikołów
pok. nr 35 - Sekretariat Burmistrza,
tel. (32) 324 85 05
pok. nr 38 - Sekretariat Zastępców Burmistrza,
tel. (32) 324 85 08
e-mail: biuro.burmistrzow@mikolow.eu

godziny urzędowania:
poniedziałek od 7
30 do 1700
od wtorku do czwartku od 730 do 1530
piątek 730 do 1400

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Karola Miarki 15 (budynek Białego Domku)
pok. nr 5, 8, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 324 84 51, 226 20 13
e-mail: usc@mikolow.eu

godziny urzędowania:
poniedziałek od 730 do 1700
od wtorku do czwartku od 730 do 1530
piątek 730 do 1400

Referat Spraw Obywatelskich
(DOWODY, MELDUNKI)

ul. Karola Miarki 15 (budynek Białego Domku)
tel.: (32) 324 84 56 do 58,
e-mail: sprawy.obywatelskie@mikolow.eu

Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
ul. Karola Miarki 15 (budynek Białego Domku)
tel.: (32) 324 84 53 do 54,
e-mail: ewidencjagosp@mikolow.eu

godziny urzędowania:
poniedziałek od 730 do 1700
od wtorku do czwartku od 730 do 1530
piątek 730 do 1400

Straż Miejska
Rynek 7 I piętro, 43-190 Mikołów
tel. (32) 226 02 91, 324 85 55
tel. alarmowy: 986
e-mail: bsm@mikolow.eu

godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku od 700 do 2200