Przejdź do treści

Zarządzenie Burmistrza nr 1401/283/17 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2017 rok

Zarządzenie Burmistrza nr 1401/283/17 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2017 rok

Zmiany dokumentu

Zmiany załączników dokumentu