Przejdź do treści

Wydanie zaświadczenia o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

UWAGA!  Z dniem 1 lipca 2013 roku, Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej zostaje przeniesiony na ulicę Karola Miarki 15 w Mikołowie - budynek Białego Domku - pokój 15.

Miejsce złożenia dokumentów

Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
Rynek 16, parter, pokój nr 4
tel.: (32) 324 84 53 do 54
e-mail: boo.2@mikolow.eu

Godziny urzędowania

poniedziałek od 730 do 1700
od wtorku do piątku od 730 do 1530

godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek  od 730 do 1700
wtorek  od 730 do 1000; od 1300 do 1530
środa   od 730 do 1000; od 1300 do 1530
czwartek   od 730 do 1000; od 1300 do 1530
piątek  od 730 do 1530

Wydanie zaświadczenia o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Podstawa prawna

  1. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26.10.1982 roku (t.j. Dz. U. z 2002 r. nr 147 poz. 1231 z późn. zm.).
  2. Ustawa z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia.

Opłaty

Za wydanie zaświadczenia - 17,00 zł.

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie zaświadczenia.

Termin załatwienia sprawy

Do 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Sposób przekazania informacji o sprawie

Odbiór zaświadczenia w Urzędzie Miasta, lub doręczenie pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Zmiany załączników dokumentu