Przejdź do treści

Naliczenie opłaty za korzystanie z zezwoleń alkoholowych na podstawie złożonych oświadczeń o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów a

UWAGA!  Z dniem 1 lipca 2013 roku, Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej zostaje przeniesiony na ulicę Karola Miarki 15 w Mikołowie - budynek Białego Domku - pokój 15.

Miejsce złożenia dokumentów

Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
Rynek 16, parter, pokój nr 4
tel.: (32) 324 84 53 do 54
e-mail: boo.2@mikolow.eu

Godziny urzędowania

poniedziałek od 730 do 1700
od wtorku do piątku od 730 do 1530

godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek  od 730 do 1700
wtorek  od 730 do 1000; od 1300 do 1530
środa   od 730 do 1000; od 1300 do 1530
czwartek   od 730 do 1000; od 1300 do 1530
piątek  od 730 do 1530

Naliczenie opłaty za korzystanie z zezwoleń alkoholowych na podstawie złożonych oświadczeń o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych za rok poprzedni

 1. Obowiązek składania pisemnych oświadczeń o wartości sprzedaży brutto napojów alkoholowych za poprzedni rok kalendarzowy dotyczy wszystkich posiadaczy zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
 2. Termin składania oświadczenia upływa 31 stycznia bieżącego roku.
 3. Opłatę za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu na bieżący rok należy dokonać w trzech równych ratach: do 31 stycznia, do 31 maja, do 30 września.

Podstawa prawna

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26.10.1982 roku (t.j. Dz. U. z 2002 r. nr 147 poz. 1231 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

Oświadczenie o sprzedaży w poszczególnych rodzajach napojów alkoholowych.

Opłaty

Nie podlega opłacie.

Sposób załatwienia sprawy

 1. Przyjęcie oświadczenia o wartości sprzedaży brutto napojów alkoholowych za poprzedni rok kalendarzowy.
 2. Naliczenie opłaty za korzystanie z zezwolenia na podstawie złożonego oświadczenia:
  • na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa - 1,4% wartości sprzedaży w poprzednim roku, minimum 525,00 zł,
  • na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (bez piwa) - 1,4% wartości sprzedaży w poprzednim roku, minimum 525,00 zł,
  • na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu - 2,7% wartości sprzedaży w poprzednim roku, minimum 2 100,00 zł.

Termin załatwienia sprawy

Bezzwłocznie po złożeniu oświadczenia.

Sposób przekazania informacji o sprawie

Bezzwłocznie po złożeniu oświadczenia.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Zmiany załączników dokumentu