Prezentacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie, przedstawiona na Sesji RM w dniu 24.11.2015 r.