Uchwała nr XXII/472/2012 z dnia 25.09.2012 w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok