Prezentacja Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie - ogród w mieście, miasto w ogrodzie, przedstawiona na Sesji RM w dniu 26.05.2015 roku