Zarządzenie Burmistrza nr 453/390/11 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów nieruchomości