Zarządzenie Burmistrza nr 411/348/11 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów nieruchomości przeznaczonej pod drogę