Zarządzenie Burmistrza nr 292 / 229 / 11 w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy nieruchomości zajętej pod ul. Botaniczną