Uchwała nr XVI/273/2012 rady miejskiej mikołowa z dnia 28.02.2012 roku w sprawie: zmian w budżecie na 2012 rok.