Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych (ulotki, tablice) wraz z montażem tablic dla projektu pn. Przebudowa układu komunikacyjnego w dzielnicy Kamionka w Mikołowie
Numer ogłoszenia: 177391 - 2015; data zamieszczenia: 02.12.2015