PN 31/2015 Budowa w rejonie Szkoły nr 4 przy ul. Katowickiej 122 w Mikołowie - Kamionce przyłączy kanalizacji sanitarnej, deszczowej, likwidacji oczyszczalni ścieków z odtworzeniem terenu i nawierzchni po robotach
Numer ogłoszenia: 118947 - 2015; data zamieszczenia: 10.08.2015