Przetarg nieograniczony na opracowanie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla 9 terenów:

 

Mikołowa dla 9 terenów.

 

1. ul. Młyńska (realizacja uchwały RM Mikołowa Nr XLII/1115/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r.).

Przedmiotem opracowania projektu planu jest przekwalifikowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe i mieszkaniowo-usługowe.  

2. ul. Kukułcza (realizacja uchwały RM Mikołowa Nr XLI/1071/2014 z dnia 27 maja 2014 r.)

Przedmiotem opracowania projektu planu jest przekwalifikowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe.

3. w ciągu ul. Nowa Reta (realizacja uchwały RM Mikołowa Nr XXXIX/1019/2014 z dnia 18 marca 2014 r.).

przedmiotem opracowania projektu planu jest zmiana parametrów drogi zbiorczej na drogę lokalną o szerokości 15,0m.

4. ul. Równoległa (realizacja uchwały RM Mikołowa Nr XXXVIII/972/2014 z dnia
18 lutego 2014 r.) Przedmiotem opracowania projektu planu jest przekwalifikowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe. 

5. ul. Buczka (realizacja uchwały RM Mikołowa Nr XXXVIII/971/2014 z dnia 18 lutego 2014 r.).

Przedmiotem opracowania projektu planu jest przekwalifikowanie   terenów pod budownictwo mieszkaniowe.

6. ul. Buczka (realizacja uchwały RM Mikołowa Nr XXXVIII/970/2014 z dnia 18 lutego 2014 r.).

Przedmiotem opracowania projektu planu jest przekwalifikowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe.

7. ul. Mokierska_Zagrodowa (realizacja uchwały RM Mikołowa Nr XLV/1169/2014 z dnia 30 września 2014 r.).

przedmiotem opracowania projektu planu jest przekwalifikowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe.

8. ul. Hutnicza (realizacja uchwały RM Nr XLV/1170/2014 z dnia 30 września 2014 r.).

Przedmiotem opracowania projektu planu jest przekwalifikowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe.

9. ul. Buczka (realizacja uchwały RM Nr XXXIX/1021/2014 z dnia 18 marca 2014 r.).

Przedmiotem opracowania projektu planu jest przekwalifikowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe.