WR-11/2014 Świadczenia usług edukacyjnych na potrzeby realizacji projektu pn. „Akademia Umiejętności dla Gimnazjalistów Mikołowa - etap II”. 

Przeprowadzenie zajęć dla uczniów w ramach instytutu Języki obce-  21  godzin zajęć, grupa 1 język angielski w Gimnazjum nr 1 w Mikołowie - część 1 zamówienia

Przeprowadzenie zajęć dla uczniów w ramach instytutu Języki obce-  21 godzin zajęć,  grupa 2 język angielski w Gimnazjum nr 1 w Mikołowie - część 2 zamówienia,