WR 6/2014  Świadczenia usług edukacyjnych na potrzeby realizacji projektu pn. „Akademia Umiejętności dla Gimnazjalistów Mikołowa - etap II”. Przeprowadzenie zajęć dla uczniów w ramach katedry Matematyczno-Przyrodniczej