WR-4/2014 Świadczenia usług edukacyjnych na potrzeby realizacji projektu pn. „Akademia Umiejętności dla Gimnazjalistów Mikołowa - etap II”.

Przeprowadzenie zajęć dla uczniów w ramach katedry Matematyczno-Przyrodniczej - 11 godzin zajęć, grupa 1 w Gimnazjum nr 1 w Mikołowie,   celem zamieszczenia w BIP - kategoria tryby nieprzetargowe.