WR-1/2014 Świadczenie usług prawniczych, polegających na wykonywaniu zastępstwa procesowego przed sądami, trybunałami lub innymi organami orzekającymi lub doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego i prowadzonych z udziałem Zleceniodawcy procesów, we wszystkich sprawach zleconych przez Zleceniodawcę