OGŁOSZENIE

           Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2014 roku poz. 518 ze zmianami)

Burmistrz Mikołowa

podaje do wiadomości, że zostały przeznaczone do dzierżawy,  następujące nieruchomości gminne: 

Nr działki

położenie

Powierzchnia

do dzierżawy

Nr księgi wieczystej

Przeznaczenie

nie  i sposób zagospodarowania

Wysokość czynszu dzierżawnego

Termin wnoszenia czynszu

Okres dzierżawy

część działki nr 3047/81

ul. Konstytucji

 3 Maja

Mikołów

81 m2

KA1M/

00048242/0

ogródek przydomowy

 0,25 zł/m2

rocznie

do

30 września

 

 

3 lata

 działka

nr  2275/39

ul. Strzechy

Mikołów

143 m2

KA1M/

00048242/0

nieodpłatny

parking

 

1,00 zł/m2

miesięcznie

 

kwartalnie

 

3 lata

działka

 nr 2277/41

ul. Strzechy

Mikołów

38 m2

KA1M/

00048242/0

nieodpłatny parking

 

1,00 zł/m2

miesięcznie

 

kwartalnie

 

3 lata

Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie stosownie do zarządzenia Burmistrza Mikołowa określającego wysokość stawek czynszu dzierżawnego.

Wydzierżawienie terenu nastąpi w drodze bezprzetargowej, po upływie 21 dni od dnia podania niniejszego ogłoszenia do publicznej wiadomości.

Ogłoszenie wywieszone zostało w siedzibie Urzędu Miasta Mikołów na okres 21 dni oraz zamieszczone jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Mikołów www. mikolow. eu (ogłoszenia Urzędu, ogłoszenia).