OGŁOSZENIE

 

           Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2014 roku poz. 518 ze zmianami)

 

Burmistrz Mikołowa

podaje do wiadomości, że zostały przeznaczone do dzierżawy,  następujące nieruchomości gminne:

Nr działki

położenie

Powierzchnia

do dzierżawy

Nr księgi wieczystej

Przeznaczenie

nie  i sposób zagospodarowania

Wysokość czynszu dzierżawnego

Termin wnoszenia czynszu

Okres dzierżawy

część działki nr 88/33, ul.

B.Krawczyka

15 m2

KA1M/

00048242/0

garaż

 

 1,50 zł/m2

miesięcznie

 

kwartalnie

 

3 lata

część działki

nr 257/54

ul. Jaskrów

2143  m2

KA1M/

00009867/2

cele rolne

równowartość 0,51q żyta  rocznie, przyjmując cenę ogłoszoną przez GUS do naliczania podatku rolnego.

 

30 września

 

3 lata

część działki

nr 305/100

J. Kawalca

Śmiłowice

100 m2

KA1M/

00018918/1

 powiększenie ogrodu przydomowego

 

0,25 zł/m2

rocznie

 

30 września

 

3 lata

działka

 nr 1960/41

ul. Słoneczna

23 m2

KA1M/

00048242/0

powiększenie ogrodu przydomowego

 

0,25 zł/m2

rocznie

 

30 września

 

3 lata

część działki nr 1637/25

ul. B. Śmiałego

70 m2

KA1M/

00047382/6

powiększenie ogrodu przydomowego

 

0,25 zł/m2

rocznie

 

30 września

 

3 lata

działka

 nr 1966/16

ul. Skrajna

116 m2

KA1M/

00048242/0

powiększenie ogrodu przydomowego

 

0,25 zł/m2

rocznie

 

30 września

 

3 lata

 

Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie stosownie do zarządzenia Burmistrza Mikołowa określającego wysokość stawek czynszu dzierżawnego.

Wydzierżawienie terenu nastąpi w drodze bezprzetargowej, po upływie 21 dni od dnia podania niniejszego ogłoszenia do publicznej wiadomości.

Ogłoszenie wywieszone zostało w siedzibie Urzędu Miasta Mikołów na okres 21 dni oraz zamieszczone jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Mikołów www. mikolow. eu (ogłoszenia Urzędu, ogłoszenia).

Wywieszono 26.09.2014 r.