KC-4/2016 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek na potrzeby UrzęduMiasta w Mikołowie.

W dniu 01.08.2016 zawarto umowę z oferentem GLOBO GROUP s.c. Jacek Kania Grzegorz Kania, ul. Magazynowa 5, 25-565 Kielce