KC-3/2016 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym przez Oferenta na rzecz Urzędu Miasta Mikołów.

W dniu 30.03.2016 r. zawarto umowę z oferentem Polska Poczta Spółka Akcyjna, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa