KC-2/2016 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek (tonery, tusze, bębny) na potrzeby Urzędu Miasta w Mikołowie.  

W dniu 18.03.2016 zawarto umowę z oferentem: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe “VECTOR” Sp. z o.o. , ul. Bielska 29, 40-749 Katowice