KC-1/2016  Świadczenie  usług geodezyjnych na terenie Gminy Mikołów w 2016 roku w zakresie:

  1. 1.    podziały geodezyjne ze wstępnym projektem podziału – Zadanie 1
  2. 2.    podziały geodezyjne bez wstępnego projektu podziału – Zadanie 2
  3. 3.    wznowienie znaków granicznych – Zadanie 3
  4. 4.    rozgraniczenie nieruchomości – Zadanie 4

W dniu 15.03.2016 r. zawarto umowę z oferentem  Geoprojekt Usługi Geodezyjne Szymon Szary, ul. Traktorzystów 6/3, 40-695 Katowice