Czyszczenie osadników wraz z wywozem nieczystości płynnych w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie