CIS PN-4/2013/EU Przeprowadzenie badań lekarskich osób, które zostaną skierowane do uczestnictwa w zajęciach Centrum Integracji Społecznej oraz Instruktorów zawodu zatrudnionych w ramach projektu SZANSA-Punkt Konsultacyjny oraz wsparcie w Centrum Integracji społecznej w Mikołowie.

Numer ogłoszenia: 421672 - 2013; data zamieszczenia: 16.10.2013