Ogłoszenie o przetargu prowadzonym w trybie KODEKSU CYWILNEGO KC-11/2013 

1. Przeprowadzenie dyżurów psychologiczno-pedagogicznych dla rodziców uczniów uczęszczających do mikołowskich szkół podstawowych i gimnazjalnych w wymiarze 40 godzin - część I zamówienia

 

2. Przeprowadzenie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w wymiarze 60 godzin - część II zamówienia

 

na potrzeby realizacji projektu pn. „Moja Bezpieczna Szkoła”.