UM KC 7/2013 Świadczenia usług edukacyjnych na potrzeby realizacji kampanii promocyjno-edukacyjnej realizowanej w ramach projektu pn. „Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie- etap II”.

W dniu 28.05.2013 zawarto umowę z oferentem Izabelą Kiermaszek Dance4Kids ul. Dworek 19/1,  44-200 Rybnik