UM KC 2/2013 Świadczenie usługi publikacji ogłoszeń prasowych na potrzeby realizacji projektu pn.  „Niesamowita Akademia Sprytnych Agentów NASA - etap II”. 

Umowę zawarto 24.01.2013 r. z oferentem AGORA S.A. Oddz. Katowice