UM KC 5/2013 Dostawa nowego sprzętu na potrzeby realizacji kampanii promocyjno-edukacyjnej realizowanej w ramach projektu pn. „Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie- etap II”.

Umowę zawarto 25.03.2013 r. z oferentem Firma Handlowa "ANEKS" s.c. Marek Kopański, Jolanta Kopańska ul. Damrota 4, 43-190 Mikołów.