UM KC 1/2013 Świadczenie usługi publikacji ogłoszeń prasowych na potrzeby realizacji projektu pn. „Akademia Umiejetności dla Gimnazjalistów Mikołowa - etap II”.

Umowę zawarto 24.01.2013 r. z oferentem AGORA S.A. Oddz. Katowice