Dostawa szafy biurowej wraz z nadstawką na potrzeby realizacji projektu pn. „Akademia Umiejętności dla Gimnazjalistów Mikołowa - etap II”.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowę zawarto 27.12.2012 z oferentem KJK MEBLE Sp. z o.o., Katowice, ul. Bp. H. Bednorza 2a-6