Wykonanie inwentaryzacji budowlanej nieruchomości wraz z ekspertyzą techniczną budynku położonego w Mikołowie przy ul. Jan Pawła II 1