Ogłoszenie nr 307501 - 2016 z dnia 2016-09-12 r.
Mikołów: Dostawa do siedziby zamawiającego rozszerzenia licencji EAV-53101972 oprogramowania antywirusowego dla stacji serwerowych wraz z konsolą do zdalnego zarządzania kontrolą antywirusową
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy